PROJELER
ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü
Haydar KARAASLAN
(+90) 216 443 56 00 -1721
Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 63 PK.34761 Ümraniye / İstanbul

Müdürlüğün amacı kadına ve aileye yönelik yerel ve sosyal politikalar üretmek, projeler geliştirmek, çocuk, yaşlı, engelli vb. tüm dezavantajlı grupların belediye hizmetlerinden eşit olarak yararlanmalarını sağlamaktır. 

 

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 • Ümraniye ilçe sınırları içerisinde ikamet eden yaşlı, engelli, kadın, çocuk vb. dezavantajlı kesimlerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak.
 • Engelliler Kültür ve Eğitim Merkezi ile engellilerin hayata katılmaları konusunda eğitici ve rehabilite edici faaliyetlerde bulunmak.
 • Engellilere yönelik eğitici ve rehabilite edici kurslar açmak; seminer, konferans düzenlemek. Kültürel ve sosyal faaliyetler planlamak ve uygulamak.
 • Engellilere yönelik müzik korosu oluşturmak, sportif aktiviteler planlamak, spora yönelik takımlar oluşturmak, ulusal ve uluslararası engelliler spor müsabakalarına katılmalarına öncülük etmek. Bu yönde engellilere maddi manevi destek olmak
 • 5378 Sayılı Engelliler Kanunu hükümlerine göre engellilerin hem fiziki alandaki erişebilirliği hem de bilgiye erişilebilirliği konusunda tedbirler almak. Engellilere özel düzenlenmiş engelli taşıma araçlarıyla engellilerin ulaşımını kolaylaştırmak.
 • 8/3/2012 Tarih ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümleri ile diğer kanun ve yönetmelik hükümlerinin gerektirdiği şekilde kadın ve ailenin korunmasına yönelik her türlü çalışma planlamak ve uygulamak.
 • Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesinin (a) bendi gereği; Aile ve Sosyal Bakanlığının 05.01.2013 tarih ve 28519 Sayılı “Kadın Konuk Evlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik” te belirtilen hükümlere uygun olarak Kadın Konukevi açmak ve işletmek.
 • Kadının desteklenmesi ve toplumsal statüsünün geliştirilmesi amacıyla İŞKUR ortaklığında veya belediye imkânlarıyla MESLEKİ KURSLAR açmak ve işletmek. Herkese açık olan bu kurslardan dezavantajlı kesimlerin daha fazla yararlanmasını teşvik etmek
 • Kadınların el emeği ürünleri veya ticari değeri olan diğer ürünleri alıp satabileceği merkezler oluşturmak suretiyle kadının ekonomik olarak güçlendirilmesine katkıda bulunmak.
 • Belediye çalışanlarının çocuklarına yönelik kreş hizmetleri sunmak
 • İlçemizdeki yaşlı insanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve sosyal hayata katılımı konusunda çalışmalar yapmak.
 • Yaşlılara yönelik kişisel bakım hizmeti sunmak
 • Yaşlı ve yardımcısı olmayan ailelere ev temizliği ve evin tamir, bakım ve onarımı konusunda yardımcı olmak
 • Aile Danışmanlık Birimi ile ailelere psikolojik danışmanlık ve diyetisyenlik hizmeti sunmak.
T.C. Ümraniye Belediye Başkanlığı -- Copyright 2014 ©beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari