PROJELER
ARAMA
Halkımıza Duyuru Halkımıza Duyuru
"İlçemiz Kazım Karabekir, Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar Mahalleleri ile Elmalıkent ve İnkilap Mahallelerinin bir kısmını kapsayan alanda yürürlükte olan 26.02.2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planına parsel bazında açılan dava sonucunda, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup, ilgili mahkeme kararına karşı Başkanlığımızca davanın lehimize sonuçlanması yönünde üst mahkemede itiraz yoluna gidilmiştir.

"İlçemiz Kazım Karabekir, Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar Mahalleleri ile Elmalıkent ve İnkilap Mahallelerinin bir kısmını kapsayan alanda yürürlükte olan 26.02.2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planına parsel bazında açılan dava sonucunda, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup, ilgili mahkeme kararına karşı Başkanlığımızca davanın lehimize sonuçlanması yönünde üst mahkemede itiraz yoluna gidilmiştir. Dava sonucu karar, plan notları hükümlerinden olan referans yerleşim paftası kapsamında alındığı, dolayısıyla genel hüküm ve yapılaşma şartlarına ilişkin olmadığı anlaşılmaktadır. Bölgeye ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planlarımız yürürlükte olup, bölge planı ile amaçladığımız kentsel dönüşüm ve yaşanabilir sağlıklı kentsel alanların hemşehrilerimize kazandırılması arzumuz kararlılıkla devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Tarih : 16 Haziran 2020
T.C. Ümraniye Belediye Başkanlığı -- Copyright 2014 ©beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari