PROJELER
ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
Yazı İşleri Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürü
Av. Gözde Gül BİLİR
(+90) 216 443 56 00 -1114
(+90) 216 335 32 76
Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 63, 2.kat, PK.34761 Ümraniye / İstanbul

MECLİS VE ENCÜMEN KARAR İŞLERİ BİRİMİ

Meclis İşleri;

 • Meclis Gündeminin Oluşturulması, Koordinasyonu, İlanı
 • Meclis Kararlarının Yazımı, Onaylatılması, Tebliği, Yayınlanması, Arşivlenmesi

 

Encümen İşleri;

 • Encümen Gündeminin Oluşturulması, Koordinasyonu
 • Encümen Kararlarının Yazımı, Tebliği, Arşivlenmesi

 

EVRAK KOORDİNASYON BİRİMİ

(Dilekçe, Gelen Evrak, Giden Evrak Vb.)

Gelen Evrak;

 • Dış Kurumdan Gelen (Posta-Tebligat-Kargo ve Faks) Evrakın Görevli Tarafından Belirlenmesi İşlemi Ve Teslim Alınması
 • Gelen Evrakın Kayıt Altına Alınması
 • Evrakın Müdüre Tevzi İçin İmzaya Sunulması
 • Evrakın Tasnif ve Havale İşlemi
 • Evrakın Bilgi ve Gereği İçin Gideceği Müdürlüklerin Belirlenmesi İle Acil, Günlü Ve Gizli Olarak Ayrılması Fiş Dökülmesi
 • İmza Süreci Tamamlanan Evrakın (Belge Fişi) İlgili Başkan Yardımcılarına Gönderilmek Üzere Zimmet Defterine Yazılması
 • Acil ve Günlü Evrakın Takip Edilmesi İle Aidiyeti Ciheti İle Gelen Evrakın Takip İşlemi
 • Kep (Kayıtlı Elektronik Posta) Sistemi Üzerinden Kurumlardan ve Diğer Kişilerden Gelen Evrakın Kuruma Kayıt İşlemlerini Yapmak

 

Giden Evrak Ve Posta İşleri;

 • Birimlerden Gelen Tüm Evrakların Zimmet Karşılığı Teslim Alınması
 • Çıkış Kayıtlarının Yapılması
 • Zarf Halinde Olan Evrakları Zimmet Karşılığı Posta Marifetiyle, Diğerlerini Müdürlükçe Onaylanmış Çalışma Programına Göre İlgililerine Bizzat Zimmet Karşılığı Teslim Edilmesi
 • KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Sistemi Üzerinden Birimlerden Gelen Evrakın Gönderim İşlemlerini Yapmak

 

Dilekçe;

 • Dilekçe ve Diğer Evrakların Zimmet Karşılığı Teslim Alınması
 • Evrak Kayıt ve Tasnif İşlemleri
 • Müdür Havalesinden Sonra İlgili Başkan Yardımcısına Sunulmak Üzere Zimmet Karşılığı Teslimi
 • Dilekçelere Zamanında Cevap Verilmesi İçin Gerekli Koordinasyon İşlemleri

 

KURUMSAL ARŞİV BİRİMİ

Müdürlük Yazışmaları (Birim EBYS);

 • Yazı İşleri Müdürlüğü İle İlgili Gelen Evrakın Cevaplandırılması
 • Standart Dosya Planı Takibi ve “Saklama Planı” Oluşturulması
 • Müdürlüğün İhtiyaçları İçin Satın Alım Talebi Açılması Ve Takibi
   

KEP İşlemleri ve Kurumsal Arşiv;

 • Kurum Arşiv Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi (Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği)
 • Birim Arşivinden Kurum Arşivine Arşivlik Malzemenin Kabulüne İlişkin İşlemlerin Yerine Getirilmesi
 • Arşivden, Birim Arşiv Sorumlularının Yararlanmasına İlişkin İşlemler
 • Dijital Sistemin Takibi ve Güncellenmesi İşlemleri
 • Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Oluşturulması Ve İşletilmesi
 • KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Kullanımı İle İlgili Şikayet ve Taleplerin Karşılanması
T.C. Ümraniye Belediye Başkanlığı -- Copyright 2014 ©beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari