PROJELER
ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Strateji Gelişitirme Müdürü
Haydar KARAASLAN
(+90) 216 443 56 00 -1290
(+90) 328 28 60
Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 63 PK.34761 Ümraniye / İstanbul

Aşağıda belirtilen görevler, Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülür

1.Belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

2.Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

3.Belediyenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

4.Belediyenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel memnuniyet ve beklenti araştırmaları yapmak.

5.Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.

6.Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

7.Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

8.İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

9.Kalite yönetim sisteminin kurulması, her türlü dokümantasyon ve süreçlerin takibinin yapılması, kalite yönetimi ile ilgili gerekli eğitimlerin verilmesi ve denetim periyotlarında gerekli koordinasyonun sağlanması ile birimlerin kalite yönetim sistemi uygulamalarının denetimini yapmak. 

10.Üniversiteler, Bakanlıklar, Belediye Birlikleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve diğer Kamu Kurumları ile koordinasyon ve işbirliğini sağlayarak ortak projeler geliştirmek.

11.Bakanlıklar, AB ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) aracılığıyla sunulan proje hibe programlarını takip etmek ve proje başvurularında bulunmak. Bu konuda diğer müdürlükleri bilgilendirmek ve müdürlüklerle ortak çalışma yürütmek.

12.Belediyecilik alanında “iyi uygulama örnekleri”ni araştırıp üst yönetime sunmak.

13.Ümraniye Belediyesi’nin dış ilişkilerini koordine etmek, Kardeş Şehir uygulamalarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, ortak tecrübe paylaşımlarına zemin oluşturmak, farklı kültürlerin birbirlerini tanımasını temin etmek, şehirlerarasında kardeşlik duygusunu geliştirecek etkinlikler düzenlemek.

14.Çeşitli platform ve oluşumlarda Başkanlıkça onaylanan girişimlerde kurumu temsil etmek ve gerekli katkıyı sağlamak.

15.Belediye Başkanı veya Bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

T.C. Ümraniye Belediye Başkanlığı -- Copyright 2014 ©beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari