PROJELER
ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
Plan ve Proje Müdürlüğü
Plan ve Proje Müdürü
Nihan BODUR
(+90) 216 443 56 00 -1386
(+90) 216-335 32 76
Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 63, 3.kat, PK.34761 Ümraniye / İstanbul

PLANLAMA VE HARİTA ŞEFLİĞİ

 • 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapmak Veya Yaptırmak
 • İhtiyaca Cevap Vermeyen Mevcut İmar Planlarının Revizyonunu ve Tadilatını Yapmak veya Yaptırmak.
 • Dönem İçinde Sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı Tekliflerini İncelemek ve Karar Alınması İçin İlgili Makamlara İletmek.
 • Yapım Yetkisi Verilen Alanların 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı Tekliflerini Hazırlamak ve Karar Alınması İçin İlgili Makamlara İletmek.
 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Onaylanan Plan Tadilatı Tekliflerini Askıya Çıkarmak, Plana İtirazları Değerlendirmek ve Karar Alınması İçin Makamlara İletmek.
 • Bu Çalışmalar Sürecinde Bakanlıklar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Tüm Yazışmaları Gerçekleştirmek, Koordinasyonu Sağlamak.
 • Planlar Konusunda Yapılan Şikayet ve Taleplere Cevap Vermek, İzlenecek Yollar Hakkında Bilgi Vermek, Vatandaşın Doğru Bir Şekilde Yönlendirilmesini Sağlamak.
 • Dönem İçinde Onanan Plan ve Plan Değişikliklerini Sayısallaştırmak.
 • Coğrafi Bilgi Sistemine Veri Girişini ve Güncellemesini Sağlamak.
 • Kot-Kesit Belgesi Düzenlemek.
 • İnşaat İstikamet Belgesi Düzenlemek.
 • Ruhsat Alınarak İnşaatına Başlanan Yapıların Temel Üstü Aşamalarında Konumlarını Ve Su Basman Seviyelerini Gösteren Kontur-Gabari Belgesi Düzenlemek.
 • Terk, İhdas ,İfraz , Sınır Düzeltme, İrtifak Hakkı Tesisi Gibi İşlemlerin Encümen Teklif Belgelerini Hazırlamak, Sunulan Başvuruları İncelemek.
 • Kamuya Terk -Tevhid İşlemlerini Belediye Encümenine Sunmak ve Encümenden Çıkan Kararı İlgili Kuruma Göndermek.
 • 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.Maddesine Göre Uygulama Yapmak veya Yaptırmak.
 • Kurum İçi ve Dışı Sürdürülen Tüm Resmi İşlemlerde Gerekli Durumlarda Harita Taleplerini Karşılamak.
 • Kurumlar, Mahkemeler ve Vatandaşlardan Gelen Yazı ve Dilekçelere Cevap Verip, Bilgi ve Belge İhtiyacını Karşılamak.

 

NUMARATAJ VE KENTSEL TASARIM ŞEFLİĞİ

 • İdari Sınırlar ve Mahalle İsimlerine İlişkin İş ve İşlemleri Yürütmek.
 • Meydan, Bulvar, Cadde ve Sokak İsimlendirmesi Yapmak veya Değiştirmek.
 •  Cadde, Sokak ve Kapı Numarası Tabelaları İle İlgili İş ve İşlemleri Yürütmek.
 • Adrese Dayalı Tespit ve Numaralama İle İlgili Kurum ve Vatandaşlardan Gelen Talepleri Karşılamak.
 • Belediyemiz Coğrafi Bilgi Sistemine Adres Veri Girişini ve Güncellemesini Yapmak.
 • 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Kapsamında Tüm Adres Bilgilerini Ulusal Adres Veri Tabanı’na  Aktarmak.
 • Yetki Alanımızdaki Adres ve Tabelalarla İlgili Günlük Arazi Çalışmaları Yapmak.
 • Reklam İlan ve Tanıtım Yönetmeliği Kapsamında Yetki Alanımızdaki Reklam ve Tanıtım Tabelaları İle İlgili Görüş Bildirmek.

 

KALEM VE ARŞİV BÜROSU

 • Müdürlüğe Gelen Evrakların Kayıt Edilmesi, Standart Dosya Planına Göre Dosyalanması Ve Elektronik Ortamda Arşivlenmesinin Sağlanması.
 • CİMER ve Çözüm Merkezinden Gelen Evrakların Takibi
 • Kurum İçi Ve Kurum Dışı Yazışmaların Takibi
 • Satın Alma, Avans, Ayniyat İşlemlerinin Yapılması Ve Takibi
 • Müdürlüğe Ait Performans Programı, Haftalık, Aylık  ve Yıllık Faaliyet Raporlarının Hazırlanması.
 • Personelin Nöbet, Özlük Hakları, İzin vb. Konularının Takibi.

 

T.C. Ümraniye Belediye Başkanlığı -- Copyright 2014 ©beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari