PROJELER
ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
YARIŞMA SONUÇLARI!
Plan ve Proje Müdürlüğü
Plan ve Proje Müdürü
Nihan BODUR
(+90) 216 443 56 00 -1386
(+90) 216-335 32 76
Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 63, 3.kat, PK.34761 Ümraniye / İstanbul

PLANLAMA VE HARİTA ŞEFLİĞİ

 • 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapmak.
 • Dönem İçinde Sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Tadilatı Tekliflerini İncelemek, Değerlendirmek ve Karar Alınması İçin İlgili Makamlara İletmek.
 • Yapım Yetkisi Verilen Alanların 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı Tekliflerini Hazırlamak ve Karar Alınması İçin İlgili Makamlara İletmek.
 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Onaylanan Plan Tadilatı Tekliflerini Askıya Çıkarmak, Plana İtirazları Değerlendirmek ve Karar Alınması İçin Makamlara İletmek.
 • Bu Çalışmalar Süresince Bakanlıklar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ve Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Tüm Yazışmaları Gerçekleştirmek, Koordinasyonu Sağlamak.
 • Planlar Konusunda Yapılan Şikayet ve Taleplere Cevap Vermek, İzlenecek Yollar Hakkında Bilgi Vermek, Vatandaşın Doğru Bir Şekilde Yönlendirilmesini Sağlamak
 • Dönem İçinde Onanan Plan ve Plan Değişikliklerini Sayısallaştırmak.
 • Coğrafi Bilgi Sistemine Veri Girişini ve Güncellemesini Sağlamak.
 • Kot-Kesit Belgesi Düzenlemek.
 • Kontur Gabari Belgesi Düzenlemek.
 • İnşaat İstikamet Belgesi Düzenlemek.
 • Kamuya Terk- İhdas Başvurularını Almak ve İncelemek.
 • Tevhit Ve İfraz Başvurularını Almak ve İncelemek.
 • Ruhsat Alınarak İnşaatına Başlanan Yapıların Temel Üstü Aşamalarında Konumlarını ve Su Basman Seviyelerini Gösteren Kontur-Gabari Belgesi Düzenlemek.
 • Kurum İçi ve Dışı Sürdürülen Tüm Resmi İşlemlerde Gerekli Durumlarda Harita Taleplerini Karşılamak.
 • Kurumlar, Mahkemeler ve Vatandaşlardan Gelen Yazı ve Dilekçelere Cevap Verip, Bilgi ve Belge İhtiyacını Karşılamak.
   

NUMARATAJ VE KENTSEL TASARIM ŞEFLİĞİ

 • İdari Sınırlar Ve Mahalle İsimlerine İlişkin İş ve İşlemleri Yürütmek.
 • Meydan, Bulvar, Cadde Ve Sokak İsimlendirmesi Yapmak veya Değiştirmek.
 • Cadde, Sokak Ve Kapı Numarası Tabelaları İle İlgili İş ve İşlemleri Yürütmek.
 • Adrese Dayalı Tespit ve Numaralama İle İlgili Kurum ve Vatandaşlardan Gelen Talepleri Karşılamak.
 • Belediyemiz Coğrafi Bilgi Sistemine Adres Veri Girişini ve Güncellemesini Yapmak.
 • 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Kapsamında Tüm Adres Bilgilerini Ulusal Adres Veri Tabanı'na (UAVT) Aktarmak.
 • Yetki Alanımızdaki Adres ve Tabelalarla İlgili Günlük Arazi Çalışmaları Yapmak.
 • Reklam İlan Ve Tanıtım Yönetmeliği Kapsamında Yetki Alanımızdaki Reklam ve Tanıtım Tabelaları İlgili Görüş Bildirmek.
 • Ümraniye İlçesi Afet Bilgi Sisteminin (ABİS) Harita Altlığı İle Veri Girişi ve Güncellemelerini Yapmak.
   

EMLAK VE İSTİMLAK ŞEFLİĞİ

 • Yoldan İhdas ile Yola ve Parka Terk İşlemi
 • Tapu Tescil İşlemi
 • Kesinleşen El Atma Davalarının Kadastro ve Tapu İşlemleri
 • Gayrimenkul Envanter Takibi
 • Belediye Taşınmazları ile Kamuya Terk Edilen Alanların Takibi ile Hibe ve Tahsis Talepleri İşlemi
 • 3194/17 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Devir İşlemleri
 • 4650 ve 2942 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Kamulaştırmalar
 • Kamulaştırmasız El Atma Kapsamında Yürütülen Yazışmalar
   

KİRA ECRİMİSİL VE UYGULAMA ŞEFLİĞİ

 • 4706/5 Kapsamında Yapılan İşlemler
 • 2981 sayılı Tapu Tahsis İşlemi
 • Kiralama İhale Takibi
 • Ecrimisil İşlemleri
 • 2886 Sayılı Kanun Kapsamında Arsa Satışı İşlemleri
 • Kamu Kurumları ile Yapılan Tahsis ve Talep İşlemi
   

KALEM VE ARŞİV BÜROSU

 • Müdürlüğe Gelen Evrakların Kayıt Edilmesi, Sınıflandırılması, Dosyalarının Hazırlanıp İlgili Şefliklere Dağıtımının Yapılması.
 • Müdürlüğümüzde Kayıt İşlemi Tamamlanan Evrakların Fiziki Arşiv Programına İşlenmesi.
 • Standart Dosya Planına Uygun Olarak Müdürlükte Dosyalama Sistemi Oluşturulması.
 • Birime Gelen Veya Birimde Üretilen Yazışmaların Paraflı Nüshalarını Standart Dosya Planına Uygun Olarak Arşivlemek ve Elektronik Ortamda Arşivlenmesinin Sağlanması.
 • Çözüm Merkezinden Gelen Evrakların Takibi
 • Kurum İçi ve Kurum Dışı Yazışmaların Takibi
 • Müstakil Tapu Almaya Hak Kazananların İş ve İşlemleri.
 • Satın Alma, Avans, Ayniyat İşlemlerinin Yapılması ve Takibi
 • Müdürlüğe Ait Performans Programı, Aylık ve Yıllık Faaliyet Raporlarının Hazırlanması.
 • Kıymet Takdir Komisyonu Raporları Takibi
 • Şehit Ailelerine Yapılan Kira Yardımı İşlemleri
T.C. Ümraniye Belediye Başkanlığı -- Copyright 2014 ©beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari