PROJELER
ARAMA
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürü
Metin KARADAĞ
(+90) 216 443 56 00 -1144
(+90) 216 328 28 86
Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 63 PK.34761 Ümraniye / İstanbul

STRATEJİK PLANLAMA VE İÇ KONTROL BİRİMİ

 • Stratejik Plan
 • Performans Programları
 • Performans Gerçekleşme Raporları
 • Faaliyet Raporları
 • Faaliyet Sunumları
 • Memnuniyet Araştırmaları
 • Kalite Hedefleri Takibi
 • Risk Değerlendirme Çalışması
 • Dokümantasyon Takibi
 • İş Süreçleri ve Süreç İyileştirme
 • Görev Tanımları
 • Görev ve Çalışma Yönetmelikleri
 • Kalite İç Denetim
 • Kamu Hizmet Standartları, Hizmet Envanteri
 • İç Kontrol Uyum Eylem Planı
 • Risk Yönetimi ve İyileştirme
 • e-SGB Veri Girişleri

 

EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ

 • Emlak Beyanı Kabulü (Arsa, Bina, Arazi), Tarh, Tahakkuk ve Tebliği
 • Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü ve Tarh, Tahakkuk ve Tebliği (işyerleri için)
 • Emlak ve Çevre Temizlik için Düzeltme İşlemleri
 • Emlak Vergi Değeri ve Borcu Yoktur Yazısı (Tapu İçin)
 • Yeşil kart, Asker Aylığı, Evde Bakım, 65 Yaş Evrakı
 • Emlak Arşivinin Düzenlemesi

 

TAHAKKUK ŞEFLİĞİ

 • İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı Kabulü Tarh, Tahakkuk ve Tebliği
 • Eğlence Vergisi Beyanı Kabulü Tarh, Tahakkuk ve Tebliği
 • Harcamalara Katılım Payı Tarh, Tahakkuk ve Tebliği
 • Belediye Harçlarının Tarh ve Tahakkukunu Yapmak
 • İlan ve Reklâm ve Eğlence Vergisi Yoklama Tespiti Yapmak
 • İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi Vergi ve Ceza İhbarnameleri tanzim ve Tebliği
 • Elektrik ve Havagazı Beyanlarının Tarh ve Tahakkuk İşlemleri
 • Haberleşme Vergisi Beyanlarının Tarh ve Tahakkuk İşlemleri
 • Vergi Düzeltme İşlemleri
 • Ücret Tarifelerinin hazırlanarak Belediye Meclisine sunulması

 

TAHSİL ŞEFLİĞİ

 • Vergi, Resim ve Harçların Tahsilâtını Yapmak
 • Ödeme Emri Haciz Varakası Tanzim Etmek ve Tebliğini Sağlamak
 • İmar Para Cezaları, Encümen Para Cezası, Hafriyat Para Cezası ve İdari Yaptırım
 • Tutanağı (K.K.) Tebliği ve Tahsilâtını Yapmak
 • Tellaliye Harcını Tahsil Etmek
 • Ecrimisil ve Kira Tahsil İşlemleri
 • İcra ve Haciz İşlemleri
 • Posta ve Banka İşlemleri (Makbuzlarının kesilmesi)

 

MASRAF (MUHASEBE) ŞEFLİĞİ

 • Müteahhit Alacaklarının Ödemesi
 • Yapı Denetim Ödemesi
 • Asker Ailesine Maaş Ödemesi
 • Teminat Mektubu ve Akçelerinin Ödenmesi
 • Personel Maaş, SDS ve Tazminatlarının Ödenmesi ve Muhasebeleştirilmesi( Memur, Sözleşmeli Memur, İşçi ve Stajer)
 • Emekli Sandığı, SGK ödemesi
 • Vergi Dairesi Beyan ve Ödemeleri
 • Otomatik Elektrik, Su, Doğalgaz ve Telefon Ödemeleri
 • Günlük Tahakkuk ve Tahsilatların Muhasebeleştirilmesi
 • Aylık Mizanların Girilmesi
 • Sayıştay Raporlarının Girilmesi
 • Payların Ödenmesi (Darülacezede, Verem Savaş, Sendikalar, İl Özel İdare)
 • Ön Mali Kontrol İşlemleri
 • Avans açma ve Kapama İşlemleri
 • Dava Dosyaları Ödemeleri
 • Günlük Kasa Giriş çıkışlarının İşlenmesi
 • Taşınır Mal Yönetmeliği İşlemleri
 • Yıllık Bütçe Hazırlanması
 • Kesin Hesap İşlemleri

 

KENTLİ SERVİSİ

 • Sicil Açma ve Güncelleme (Kişi ve Kurum İçin)
 • Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklâm Vergisi, Eğlence Vergisi İçin (Taşınmaz) Oluşturmak
 • Müdürlükler İçin “Borcu Yoktur” Yazısının Verilmesi
 • Hesap Ekstresi Vermek
T.C. Ümraniye Belediye Başkanlığı -- Copyright 2014 ©beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari