PROJELER
ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
Furkan KAYADUMAN
(+90) 216 443 56 00 -1411
(+90) 216 632 49 00
Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 63 PK.34761 Ümraniye / İstanbul

- Araç, İş Makinesi ve Ekipman Alımları

Belediyemizin her geçen gün yükselen hizmet standartları ve artan vatandaş talepleri dikkate alınarak Müdürlüğümüzün güçlü hizmet kabiliyetini pekiştirmek amacıyla araç ve makine parkımızı güçlendirme çalışmalarına aralıksız sürdürmektedir. 

 

- İhtiyaca Binaen Araç Kiralama Hizmetleri

İlçemizin artan ihtiyaçlarına, Müdürlüğümüz uhdesinde yürütülen hizmetlerin kesintisiz ulaştırılabilmesi amacıyla, ihtiyaçlar dikkate alınarak, ihale mevzuatı kapsamında yapılan hizmet alımları yoluyla cevap verilmektedir.

 

- Belediyemiz Uhdesindeki Tüm Araçların Sevk ve İdaresi

Müdürlüğümüz bünyesindeki tüm araç ve iş makineleri, ihtiyaç ve öncelikler dikkate alınarak diğer birimlerimizin hizmetine sunulmaktadır.

Belediyemizin yapmış olduğu kültürel, sosyal aktiviteler ile altyapı, asfalt, hafriyat, afiş asma, yıkım ve kazı gibi teknik çalışmaların tamamında iş makinelerimiz başta olmak üzere tüm diğer araçlarımız ile 7 gün 24 saat kesintisiz lojistik destek sağlanmaktadır.

 

- Araç Sicil Dosyaları ve Trafik Mevzuatı İşlemleri

Belediyemize ait tüm araç ve iş makinelerimizin yıllık zorunlu trafik sigortaları, fenni muayeneleri, egzoz muayeneleri, ruhsatlarının yenilenmesi, kaza evraklarının takibi gibi resmi prosedürlerin izlenmesi ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında eksiksiz olarak tamamlanmaktadır.

 

- Personel Servis Hizmeti

Çalışan memnuniyeti ve gecikmelerden kaynaklanabilecek her türlü iş aksamalarının önüne geçmek amacıyla 14 ayrı güzergâhta sunulan servis hizmeti Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

 

- Akaryakıt İkmali

Tüm birimlerimizde kullanılmakta olan hizmet araçlarımız ile kiralık araç ve iş makineleri ve ekipmanlarımızın yakıtı 7 gün 24 saat Müdürlüğümüzce karşılanmaktadır.

 

- Araç Yıkama Ünitesi

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan binek araçlarımız için Merkez Garaj Birimimiz bünyesinde yer alan otomatik araç yıkama ünitemiz kesintisiz hizmet vermektedir.

 

- Sosyal Ve Kültürel Faaliyetlere Destek

Belediyemizin kültürel, sosyal, sağlık ve eğitim amaçlı tüm faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşlarımızın ve diğer resmi kurumların araç ihtiyaçlarının da yasal çerçevede karşılanmasında Müdürlüğümüz önemli hizmetler sunmaktadır. 

 

- Okullara Destek

İdaremizin eğitim odaklı çalışmalara verdiği önemin göstergesi olarak; ilçemizdeki ilköğretim okulları liselerin talebi doğrultusunda eğitim ve kültürel amaçlı faaliyetlerinde otobüs desteği verilmektedir.

 

- Resmi Kurumlara Destek

İlçemizde hizmet üreten resmi kurumların araç-gereç imkân ve kabiliyetinin ilçemiz halkının aldığı hizmet kalitesini doğrudan etkileyeceği düşüncesiyle; Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, Adliye, Halk Eğitim Müdürlüğü gibi tüm resmi kurumlarımızdan gelen araç talepleri Müdürlüğümüzce karşılanmaktadır. 

 

- Dernek ve Vakıflara Destek

Çeşitli hemşeri dernekleri ve vakıflarımızın kâr amacı gütmeyen eğitim, kültür ve sosyal içerikli faaliyetleri için araç görevlendirilmektedir.

 

- Amatör Spor Kulüplerine Destek

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin “b” bendinde belirtilen “.amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar.” Hükmü uyarınca; ilçemizde faaliyet gösteren amatör kulüplerimizin il içi ve il dışı idman ve müsabakalarına ulaşımlarının sağlanması için araç desteği sağlanmaktadır.

 

- Cenaze Nakil Hizmetleri

Sosyal belediyecilik faaliyetlerimizin önemli bir ayağını oluşturan cenaze hizmetlerimiz kapsamında ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın cenaze merasimleri için il içi ve il dışı nakiller için otobüs görevlendirilmektedir.

 

- Ambulans Hasta Nakil Hizmetleri

Belediyemizin dezavantajlı kesimlere yönelik çalışmalara verdiği öneme bağlı olarak ilçemizde hasta nakil hizmetleri müdürlüğümüz tarafından titizlikle yürütülmektedir. Ulaşım imkânları yetersiz ve yatalak durumdaki hastaların Belediyemize müracaatları halinde üç adet  hasta nakil ambulansıyla evlerinden alınarak sağlık kuruluşuna ulaştırılmakta ve işlemleri tamamlandıktan sonra evine geri götürülmektedir.

 

- Binek Araç Doktor Nakil Hizmeti

Vatandaşlarımızın olağanüstü durumlarda mağdur olmaması ve aciliyet gerektiren defin işlemlerinde gecikmelere meydan vermemek amacıyla, cenaze raporu düzenlemekle görevli personelin cenaze evine ulaştırılması 7 gün 24 saat Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

- Minibüs Araç ile Hasta Nakil Hizmeti

Yatalak durumda olmayıp kendi olanakları ile sağlık kurum ve hizmetlerine erişim imkânı bulunmayan hasta vatandaşlarımız için binek araç tahsis edilerek ulaşım ihtiyaçları karşılanmaktadır.

 

- Asfalt Üretimi

Asfalt tesisimizde kalite kontrolleri eksiksiz yapılarak üretilen asfalt, Fen İşleri Müdürlüğü ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlükleri eliyle asfalt serim ve kaplama programında kullanılmaktadır. 

 

- Kademe Bakım-Onarım Faaliyetleri

Müdürlüğümüz bünyesinde bulunup sevk ve idaresi tarafımızdan yapılan tüm araç ve iş makinelerimizin bakım, onarım, periyodik kontrol ve yedek parça temini belli bir sistem çerçevesinde,

Küçüksu ve Hekimbaşında bulunan iki Kademe Birimimiz tarafından yapılmaktadır. Söz konusu koruyucu ve önleyici bakım çalışmalarımızın etkinliği sayesinde, tüm birimlerimize kesintisiz lojistik destek verilmektedir.

- Yıllık Periyodik Bakım Planı

GPS tabanlı Araç Takip sistemi ve Garaj Takip Programı ile tüm araç ve iş makinelerimizin görev, arıza kayıtları ve yedek parça sarfiyatları dijital ortamda kayıt altına alınıp aylık maliyet analizlerine dayanılarak bakım ve onarım faaliyetleri yürütülmektedir.

 

- Kış Çalışmalarına Destek

Vatandaşlarımızın kış şartlarında, yoğun kar yağışı, aşırı yağmur ve sel gibi doğal afetlerden olumsuz etkilenmemesi; can ve mal güvenliğinin sağlanması için bünyemizde bulunan araç, iş makinesi, ekipman ve donanımlı ekiplerimiz AKOM verileri dikkate alınarak her an göreve hazır tutulmaktadır. 

 

- Temel Afet Bilinci Eğitimleri

Belediyemiz, kentsel dönüşüm ve yapı stokunun yenilenmesi gibi çalışmalarına paralel olarak afet bilincini yükseltmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Kandilli Rasathanesi Afete Hazırlık Eğitim Birimi (AHEB) tarafından sertifikalı eğitmen kadromuzca vatandaşlarımıza yönelik Temel Afet Bilinci Eğitimleri yapmaktadır.

 

- Arama-Kurtarma Ekibi Eğitimleri

Ülkemizin her köşesindeki afetlerde bilgi ve deneyime dayalı, profesyonel müdahale kabiliyeti yüksek ve her an her türlü koşulda sorumluluk almaya hazırlıklı olan Arama Kurtarma Ekibimizin teknik eğitimleri düzenli olarak devam etmektedir.

 

- Afet İstasyonu Periyodik Kontrolleri

İlçemizin afet öncesi hazırlık önlemlerini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla “Her Mahalleye Bir Afet İstasyonu” projesi kapsamında 30 mahallemize konuşlandırılan AFİS’ler bulundukları yerde periyodik olarak titizlikle kontrol edilmekte ve oluşabilecek eksiklikler zamanında giderilerek olağanüstü koşullara hazırlık düzeyleri yüksek tutulmaktadır.

 

- Mobil Afet Bilgi Sistemi Çalışmaları

Belediyemiz tarafından 2012 yılı Ağustos ayında internet ortamında hayata geçirilen Afet Bilgi Sistemi’nin (ABİS) mobil uygulaması için çalışmalar 2016 yılında da devam etmektedir. 

Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte olası bir afet durumunda, belediye ekipleri ve ilgili diğer kurumlar için ABİS kapsamındaki tüm bilgiler internet bağlantısı olmaksızın mobil ortamda erişime hazır hale gelecek ve afet müdahalesi bu bilgiler kapsamında gerçekleştirilecektir. Ayrıca sistem ile olası bir afet sonrasında; toplanma alanları, tahliye yolları, sahra hastaneleri, geçici iskân alanları gibi temel bilgilerin yanında pek çok bilgiye de uygulama üzerinden erişim mümkün olacaktır.

 

- İş Güvenliği Ve İşçi Sağlığı Çalışmaları

Belediyemiz bünyesinde arazide ve atölyelerde çalışan işçi personelimizin, 4857 sayılı İş Kanunu ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine uygun olarak, işyeri ve iş ortamındaki kazalar ve meslek hastalıklarına karşı korunması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulunda görevli işçi temsilcilerinin de katkılarıyla işçilerin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi, kişisel koruyucuların temini, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulması hususundaki önlemleri hassasiyetle devam edilmiştir. Ayrıca hizmet ihaleleri kapsamında çalışan personelin de işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına uygun çalışma ortamları oluşturulması konusunda gerekli kontrol ve denetim sistemi oluşturulmuş ve geliştirilmiştir.

 

ARAÇLARIMIZDA KÜRESEL KONUMLANDIRMA SİSTEMİ (GPS)

GPS TABANLI ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE TÜM ARAÇ ve İŞ MAKİNELERİMİZ İNTERNET ORTAMINDA 24 SAAT İZLENEBİLMEKTEDİR

Belediyemize ait ve Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan tüm araç ve iş makinelerimizin, GPS tabanlı Araç Takip Sistemi ile internet üzerinden 24 saat izlenebileceği bir sistem kurulmuştur. Bu sayede, araç ve iş makinelerimizin gerçek zamanlı olarak internet ortamında dijital ve uydu haritaları üzerinde hızları, güzergâhları, kat edilen mesafe, bulundukları konum, nokta ve adres bilgileri raporlanabilmekte, ayrıca geçmişe yönelik raporları da alınabilmektedir.

Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen bu uygulama sayesinde, araç ve iş makinelerimizin ekonomik, verimli ve güvenli kullanımı, koordinasyonu sağlanmakta, gereksiz iş ve zaman kayıpları, aşırı hız, bölge ve güzergâh  ihlalleri önlenmektedir.

T.C. Ümraniye Belediye Başkanlığı -- Copyright 2014 ©beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari