PROJELER
ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Kentsel Tasarım Müdürü
Nihan BODUR
(+90) 216 443 56 00 -1173
-
Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 63 PK.34761 Ümraniye / İstanbul

Müdürlüğümüz "Planlama ve Harita Şefliği" ile "Numarataj ve Kentsel Tasarım Şefliği" olmak üzere iki Şeflikten oluşmaktadır. İlçe sınırlarımız içerisinde yetkimiz dahilindeki imar planlarının hazırlanması, revizyonu ve değiştirilmesine ilişkin tüm iş ve işlemler, imar planları ve Belediye mevzuatı doğrultusunda tevhid, ifraz, terk ve ihdas, sınır düzeltme işlemlerinin evraklarının düzenlenmesi, inşaat istikamet rölevesi, kot-kesit ve kontur gabari belgelerinin hazırlanması, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.Madde uygulamasının yapılması, yeni mahalle kurulması ve kaldırılması ile İlçe ve mahalle sınırlarına ilişkin her türlü işlemler, Belediyemiz sınırları içerisinde adres bilgilerinin oluşturulması ve tüm adres bilgilerinin Ulusal Adres Veri Tabanına aktarılması, Belediyemiz Coğrafi Bilgi Sistemine veri girişinin ve güncellemesinin sağlanması, Vatandaşlarımızın ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların kullanımı için İlçe haritalarının hazırlanarak bastırılması, Belediyemiz yetki alanında "Reklam İlan ve Tanıtım Yönetmeliği'ne" uygun uygulamalar yapılması, kültür ve sanat varlıklarının bulunduğu alanlarda, sit alanlarında, tarihi çevrelerde koruma amaçlı kentsel tasarım projeleri yapılması, Belediye sınırları içerisindeki tarihi, kültürel ve doğal eserlerin envanterinin çıkarılması, Ümraniye genelinde kent estetiğini gözeten projeler üretilmesi, sunulan projelerin değerlendirilmesi ile vatandaş ve resmi kurumlardan gelen taleplerin karşılanması Müdürlüğümüz görev alanlarını oluşturmaktadır. Gelecekte de imar planları doğrultusunda sağlıklı, düzenli, kent estetiğinin gözetildiği, kentsel tasarım projeleriyle de adından söz edilen örnek bir İlçe olmamız yolunda çalışmalarımıza devam edilecektir.

T.C. Ümraniye Belediye Başkanlığı -- Copyright 2014 ©beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari