PROJELER
ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
Kentsel Dönüşüm Müdürü
Tevfik UYSAL
(+90) 216 443 56 00 -1575
(+90) 216-335 32 76
Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 63, 1.kat, PK.34761 Ümraniye / İstanbul

 

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
İŞ BAŞLIKLARI LİSTESİ

RİSKLİ YAPI İŞLEMLERİ

 • 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği Esaslarına Göre Riskli Yapıların Tespit Edilmesi.
 • Riskli Olarak Tespit Edilen Yapıların Tahliye ve Yıkım ile ilgili Koordinasyonun Sağlanması İşlemlerinin Yapılması
 • 6306 Sayılı Kanun Kapsamında ve İlgili Kılavuz Doğrultusunda Kira Yardımı Başvurularının Değerlendirilmesi ve Kira Yardımı Ödemeleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Gerekli Diğer Kurumlarla Koordinasyonun Sağlanması
 • Maliklerin 2/3 Çoğunluğu İle Alınan Karara Katılmayanların Hisselerinin Satışına İlişkin İş ve İşlemleri Yürütme
   

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJE GELİŞTİRME İŞLEMLERİ

 • Kentsel Dönüşüm Çalışma Alanlarını Belirleyip Kentsel Tasarım Projelerini Uygulamak
 • Kentsel Dönüşüm Alanlarına Yönelik Hak Sahipliği ve Değerleme Tespitlerini Yapmak/Yaptırmak
 • “Riskli Alan” Ve “Rezerv Yapı Alanı” Dosyalarını Hazırlatıp Bakanlığa Sunmak
 •  Jeolojik –Geoteknik Etütleri, Mevcut Durum Analizi, Fizibilite Çalışmaları Yapmak/Yaptırmak
 • Kentsel Dönüşüm İle İlgili Hizmet Alımı, İhale İşlemleri ve Kontrollük Hizmetleri İşlemleri Yapmak veya Yaptırmak
 •  Kentsel Dönüşüm Alanlarındaki Tüm Yapım Faaliyetleri (Altyapı, Üstyapı Rekreasyon) İle İlgili Avan, Kesin ve Uygulama Projeleri İşlemleri Yapmak/Yaptırmak
 • İmar Planı ve Plan Tadilatı Yapmak/Yaptırmak
 • Kentsel Dönüşüm Alanlarına İlişkin Kamulaştırma İşlemlerini Yürütmek
   

BÜRO İŞLEMLERİ

 • Tüm Yazışmaların Standart Dosya Planına Göre Dosyalanması
 • Cimer ve Çözüm Merkezi Şikâyet -Talep Takibi
 • Kurum İçi ve Dışı Yazışmaların Takibi
 • Haftalık ve Aylık Faaliyetlerin oluşturulması
 • Personelin, Nöbet, Özlük hakları, izin vb. konuların takibi
 • Mail ve Sms ile bilgilendirmelerin takibi
 • Satın alma, İstek, Ambar ve Taşınır Kayıt kontrol İşlemleri
T.C. Ümraniye Belediye Başkanlığı -- Copyright 2014 ©beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari