PROJELER
ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Hukuk İşler Müdürü
Av. Mustafa YELDAN
(+90) 216 443 56 00 -1399
(+90) 216 523 99 12
Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 63 PK.34761 Ümraniye / İstanbul

Müdürlüğümüzün Görevleri:

1. Belediyemizin diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuç doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek.

2. Belediyenin menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.

3. İdari ve adli davalarda gerekli bilgiler hazırlamak ve davalarda Belediyeyi temsil etmek.

4. Belediyenin amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Başkana sunmak.

5. Belediyenin diğer birimleri tarafından hazırlanan plan ve programları hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek.

6. Kanunların, Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünce yapılmasını gerekli gördüğü inceleme, denetleme hizmetlerine ilişkin işlemleri yürütmek.

T.C. Ümraniye Belediye Başkanlığı -- Copyright 2014 ©beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari