PROJELER
ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
Fen İşleri Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürü
Ali Yılmaz KOÇAL
(+90) 216 443 56 00 -1638
(+90) 216 328 01 07
Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 63 PK.34761 Ümraniye / İstanbul

Fen İşleri Müdürlüğünün ana görevi, tüm altyapı ve üstyapı hizmetlerini tespit ederek yapmak, ilgili kurumlara yaptırmak veya yapımını gerçekleştirmektir. Bu bağlamda Müdürlüğümüz Belediye’nin yatırım programında yer alan Belediye Başkanlığı’nın bütçe kararnamesine göre vereceği talimatlar doğrultusunda, müdürlük görüşüne uygun olarak hazırlanan ve incelendikten sonra Başkanlık makamınca onaylanıp, kesinleşen yatırım ile ilgili ruhsat ve diğer işleri yürütmektedir.

Müdürlüğümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale suretiyle yaptırılması düşünülen her türlü işin ilgili mevzuat ve hükümlerine göre keşfini hazırlamak, kontrollük hizmetlerini yapmak, bunlarla ilgili tüm işlemleri takip ederek sonuçlandırmaktadır.

Ana arter dışındaki tali yolların stabilize, sathi kaplama veya sıcak asfaltının yapımı, bordür ve tretuvar yapım işlerinin yapılması, müdürlüğümüzün ana işlerindendir.

İSKİ Genel Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde yağmur suyu kanalları yapımı yapılmaktadır.

Belediye sınırları içerisindeki derelerin ıslahı ve muhtemel dere taşmalarına karşı önlem alınması konusundaki çalışmaları da titizlikle sürdürülmektedir.

İlçemizde alt yapıyla ilgili kurum ve kuruluşların faaliyetlerini koordine ederek çalışmaların bir plan dâhilinde yapılması sağlanmaktadır.

Ayrıca Başkanlığımız talimatı ve projeleri kapsamında çeşitli üst yapı yatırımlarını takip etmek, yaptırmak ve kontrolünü gerçekleştirmektedir. ( Kavşaklar, kültür merkezleri, kadın sığınma evi gibi ). Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarına imkânlar nispetinde çeşitli hizmetler sunulmaktadır. (Muhtarlıklarımıza, Okullarımıza, Sağlık Ocaklarına, İbadethanelere ve Sivil Toplum Kuruluşlarına ).

Fen İşleri Müdürlüğü Faaliyet Kapsamı

— Belediyemize ait hizmet binalarının inşası, tadilatı işlerinin yapılması
— Başkanlık makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyalarının hazırlanması, takip ve kontrollerinin yapılması
— AR-GE çalışmaları yapılması düşünülen bayındırlık hizmetlerin projelendirilmesi (ön proje, kesin proje, uygulama projesi) hazırlanması
— Kültür merkezlerinin yapımı
— Belediye sınırlan içerisindeki, imar planında bulunan, imar yollarını açılması ve asfaltlanması, mevcut yolların yenilenmesi çalışmalarını yürütmek
— İlçemizde mevcut sokaklarda tretuvar yapılması
— İstimlâk edilmesi gereken gayrimenkullerin istimlâki ile ilgili olarak yetkili Müdürlükle işbirliği içerisinde gerekli çalışmaların neticelendirilmesini sağlamak,
— Yeni açılan yollarda tretuvar yapılması
— İstinat Duvarı ve Merdivenli yol yapımı
— Kamu kurum ve kuruluş binalarının ve Başkanlık tarafından karar verilen diğer yapıların yapımı, tadilat ve onarımını yapmak veya yaptırmak,
— Tehlike arz eden yerlerde korkuluk yapımı
— İhtiyaç duyulan yerlere taş duvar ve istinat duvarı yapımı
— Alt geçitlerin yapımı
— Yağmur suyu kanal yapımı
— Alt yapı çalışmalarında diğer alt yapı kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyonu sağlamak.
— Vatandaşlarımızdan veya tüm kamu kurum ve kuruluşlarından Müdürlüğümüze gelen talep ve şikâyetlerin öncelik sırasına göre gereğinin yapılarak vatandaşlarımızın ve kamu kurum ve kuruluşlarının bilgilendirilmesi, faaliyetlerini yürütmektedir.

HEDEF
Çağdaş, sorunlarını çözmüş, yaşanabilir bir Ümraniye’nin yaratılması sürecinde Fen İşleri Müdürlüğüne düşen görev yetki ve sorumlulukların gereğini yerine getirmektir.

T.C. Ümraniye Belediye Başkanlığı -- Copyright 2014 ©beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari