PROJELER
ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
Kamulaştırma İşlemleri
Kiralama / Ecrimisil / Kamulaştırma
Kamulaştırma İşlemleri
Başvuruda İstenen Belgeler
 • Başvuru Belgeleri; (Tapu Fotokopisi, Kimlik Fotokopisi, Vefat Durumunda Veraset İlamı ve Vekaletname) veya ilgili Müdürlük yazısı
 • İmar Durum Belgesi
 • Ön Onay Belgesi
 • Belediye Encümeni
 • Kıymet Takdir Komisyonu
 • Uzlaşma Komisyonu
 • Vatandaşa Uzlaşma Tebligatı
 • Belediye Encümeni
 • Borç İlişiği Kesme Yazısı
 • Tapu Devir İşlemi
 • Ödeme Yazısı.
Birinci Müracaat Yeri
Plan ve Proje Müdürlüğü
Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 63 PK.34761 Ümraniye / İstanbul

Büro Personeli
Telefon : 0 216 443 56 00 Dahili: 1386
E-Posta : planproje@umraniye.bel.tr
Web :

Hizmet Süresi : 3 Ay Bütün evraklar eksiksiz teslim edildikten sonra
İkinci Müracaat Yeri
Nihan BODUR / Plan ve Proje Müdürü
Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 63, 3.kat, PK.34761 Ümraniye / İstanbul
Telefon : (+90) 216 443 56 00 -1386
E-Posta : nihan.bodur@umraniye.bel.tr
Orkan AĞIRBAŞ / Konuyla İlgili Başkan Yardımcısı
Telefon : (+90) 216 443 56 00
E-Posta : orkan.agirbas@umraniye.bel.tr
T.C. Ümraniye Belediye Başkanlığı -- Copyright 2014 ©beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari