PROJELER
ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
6306 Sayılı Kanun Kapsamındaki Satış Dosyası Başvurusu İnceleme İşlemleri
Kentsel Dönüşüm Hizmetleri
6306 Sayılı Kanun Kapsamındaki Satış Dosyası Başvurusu İnceleme İşlemleri
Başvuruda İstenen Belgeler
 • Riskli Yapı Tesbitinin Kesinleştiğine Dair Bir Belge Fotokopisi (30 - 60 Günlük Tebligat, Harç Muafiyet)
 • Malik Detay Bilgi Formu (Microsoft Excel Formatında hazırlanacak, Kaşeli - İmzalı)
 • Anlaşan Maliklerin Emlak Beyanları, Tapu ve Kimlik Fotokopileri 
 • Anlaşan Maliklerin Güncel (Son 1 Haftalık) Tapu Kaydı
 • Anlaşan Maliklere Ait Müteahhite Verilen Vekaletname Asılları ve Fotokopileri (6306 sayılı kanun kapsamındaki, ruhsat ve sonrası işlemleri için)
 • Karar Tutanağı ve Oturum Planı Çizimi   
  • Malik Detay Bilgi Formunda anlaşan maliklerin tamamının her sayfada imzası ve tarihi var mı?
  • Değerleme raporunun okunup imzalandığı belirtilmiş mi?
  • Müteahhit firmanın tam ünvanı belirtilmiş mi?
  • Vekaleten imzalama durumunda vekil adına vekaletnameler  (Asılları ve Fotokopileri)
 • Anlaşan Maliklerin Kat Karşılığı Sözleşmesi (Noter Onaylı Sözleşme Asılları ve Fotokopileri)
 • Değerleme Raporunun (Bina ve arsa için) Aslı ve Fotokopisi
  • (SPK Lisans Belgeleri, tüm sayfalar paraflı sonuç sayfası kaşe ve ıslak imzalı)
 •  Malik Detay Bilgi Formunda Anlaşamayan (Karara Katılmayan) Maliklere Gönderilen İhtarname ve Ekleri 
  • Noter onaylı ihtarname aslı ve tebliğ  mazbataları var mı? (Satış için başvurulduğunda tüm mazbataların teslim tarihinden itibaren en az 15 gün geçmiş olmalıdır.)
  • İhtarname içeriğinde; "08.01.2018 tarih ve 4840 sayılı Bakanlık Olurunda 01.02.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Satışı yapılacak arsa paylarının rayiç değerini tespit etmek ve sonrasında satış işlemini gerçekleştirmek üzere İstanbul'daki bütün ilçe belediyelerine yetki devri yapıldığından bu husustaki iş ve işlemlerin Ümraniye Belediye Başkanlığınca yürütüleceği..." ibaresi ve 6306 saylı kanunun uygulama yönetmeliğinin 15/2 maddesindeki  "15 gün içerisinde kararın ve  teklifin kabul edilmemesi halinde arsa paylarının, Bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerlerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık arttırma usulü ile satılacağı, paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu payların rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceği " kesinlikle belirtilmelidir.
  • Ekinde Karar Tutanağı var mı?  
  • Ekinde anlaşamayan malikle imzalanması düşünülen taslak kat karşılığı sözleşme örneği veya diğer maliklerle yapılan kat karşılığı sözleşmeler var mı?
 • İmar Durum Belgesi Fotokopisi (Düzenleme tarihinden itibaren 1 yılı geçmemiş)  

NOT : Öngörülen süre "bütün evraklar eksiksiz teslim edildikten sonra" müdürlüğümüzde geçen süre olup, herhangi bir kurum ya da kuruluşa yazılan yazı ve görüş esnasındaki süreler dahil edilmemiştir.

Birinci Müracaat Yeri
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 63 PK.34761 Ümraniye / İstanbul


Telefon : 0216 443 56 00 Dahili: 1760
E-Posta : kentseldonusum@umraniye.bel.tr
Web :

Hizmet Süresi : 3 Ay Bütün evraklar eksiksiz teslim edildikten sonra
İkinci Müracaat Yeri
Tevfik UYSAL / Kentsel Dönüşüm Müdürü
Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 63, 1.kat, PK.34761 Ümraniye / İstanbul
Telefon : (+90) 216 443 56 00 -1575
E-Posta : tevfik.uysal@umraniye.bel.tr
Orkan AĞIRBAŞ / Konuyla İlgili Başkan Yardımcısı
Telefon : (+90) 216 443 56 00
E-Posta : orkan.agirbas@umraniye.bel.tr
T.C. Ümraniye Belediye Başkanlığı -- Copyright 2014 ©beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari