PROJELER
ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
Umuma Açık İşyeri Ruhsatı Müracaatı
İşyeri Ruhsatları
Umuma Açık İşyeri Ruhsatı Müracaatı
Başvuruda İstenen Belgeler

Standart Başvuru bilgileri

 • Başvuru formu
 • Vergi levhası
 • Tapu fotokopisi
 • Kira kontratı (Asıl veya noter tasdikli sureti)
 • Şahıs müracaatı ise 2 adet vesikalık resim, nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Şirket müracaatı ise Ticaret Sicil Gazetesi, imza sirküleri, mesul müdürlük belgesi
 • Emlak beyanı belgesi 
 • Borcu yoktur belgesi
 • Olumlu emniyet görüşü
 • Adli Sicil Kaydı (Emniyet görüşü için, e-devlet kapısı üzerinden, İstanbul Adliyesi'nden)
 • Açılacak olan umuma açık işyerleri, her türlü eğitim kurumlarına, en az 100 mt. mesafede olmalıdır. Bu şarta uygunluğunun teyit edilmesi gerekmektedir.

İşyeri Faaliyet Alanına Göre İstenen Belgeler:

 • Devir sözleşmesi (Mevcut işyerini devir alanlar için)
 • Taahhütname 
 • Muvafakatname (Noter tasdikli)
 • Mesul müdür var ise mesul müdür belgesi (Noter tasdikli)
 • İnternet salonları için oda kaydı belgesi (İnternet Kafeciler Odası'ndan)
 • İnternet salonlarından "İnternet Toplu Kullanım Sağlayacıları İzin Belgesi" (İlçe Kaymakamlığı'ndan)
 • İskan Belgesi 
 • Olumlu itfaiye görüşü
 • Nargilelik tütün mamülü içilen işyerine ait alanlar hakkında tebliğin 4 ncü maddesinin (a) bendi hükmünce kurumumuzca düzenlenecek mesafe uygunluk belgesi 

Not: Özel/Tüzel işletmelerin iş takibini yapan kişiler vekalet evraklarını kurumumuza ibraz etmelidir. İşyerlerinden faaliyet türüne göre başka belgeler istenebilir.
 

Birinci Müracaat Yeri
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Ümraniye Belediyesi, Ana Bina, 1. Kat, Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 63 PK.34761 Ümraniye / İSTANBUL

Büro Personeli
Telefon : 0 216 443 56 00 Dahili: 1626 - 1628
E-Posta : ruhsat@umraniye.bel.tr
Web :

Hizmet Süresi : 30 Gün Bütün evraklar eksiksiz teslim edildikten sonra
İkinci Müracaat Yeri
Orhan ÇELİK / Ruhsat ve Denetim Müdürü
Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 63, 1.kat, PK.34761 Ümraniye / İstanbul
Telefon : (+90) 216 443 56 00-1626
E-Posta : orhan.celik@umraniye.bel.tr
Mesut ÖZDEMİR / Konuyla İlgili Başkan Yardımcısı
Telefon : (+90) 216 443 56 00 - 1053
E-Posta : mesut.ozdemir@umraniye.bel.tr
T.C. Ümraniye Belediye Başkanlığı -- Copyright 2014 ©beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari