PROJELER
ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
Gayri Sıhhi İşyeri Ruhsatı Müracaatı
İşyeri Ruhsatları
Gayri Sıhhi İşyeri Ruhsatı Müracaatı
Başvuruda İstenen Belgeler

Standart Başvuru Belgeleri:

 • Başvuru formu
 • Vergi levhası
 • Tapu fotokopisi
 • Kira kontratı (Asıl veya noter tasdikli sureti)
 • Şahıs müracaatı ise 2 adet vesikalık resim, nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Şirket müracaatı ise Ticaret Sicil Gazetesi, faaliyet belgesi, imza sirküleri, mesul müdürlük belgesi
 • Emlak beyanı belgesi 
 • Borcu yoktur belgesi
 • Devir sözleşmesi (Mevcut işyerini devir alanlar için)
 • Taahhütname
 • Muvafakatname (Gerek görülen işyerlerinden, noter tasdikli)
 • Ustalık Belgesi (Milli Eğitim Bakanlığı, Esnaf ve Saatkarlar Odası, Halk Eğitim Merkezleri)
 • 13 Kompresör-vinç vb. bakım sözleşmesi (Yetkili firmalar)
 • ÇED raporu ( Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan)
 • İSKİ Deşarj Kalite Kontrol Raporu (İSKİ' den)
 • UKOME raporu (Karayolları trafik güvenliği gerektiren işyerleri için)
 • LPG ve CNG dönüşüm tesislerinden dönüşümü yapan mühendisin yetki belgesi
 • Bitkisel atık yağ sözleşmesi (Lisanslı firmalardan alınmak üzere kızartma yapılan her türlü işyerinden)
 • Gürültü ölçüm raporu (Gerek görülen işyerlerinden)
 • Olumlu itfaiye görüşü (Gerek görülen işyerlerinden)
 • Olumlu çevre görüşü (Gerekli görülen işyerlerinden)
 • İmar Durum Belgesi (Gerek görülen işyerlerinden)
 • İskan Belgesi 
 • Özel yapı şekli gerektiren işyerlerinden yapı kullanma izin belgesi (Otel, ekmek fırını vb.)
 • Silah üretimi yapan işyerlerinden olumlu emniyet görüşü

Not: Özel/Tüzel işletmelerin iş takibini yapan kişiler vekalet evraklarını kurumumuza ibraz etmelidir. İşyerlerinden faaliyet türüne göre başka belgeler istenebilir.
 

Ekli dosyayı görmek için tıklayınız
Birinci Müracaat Yeri
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Ümraniye Belediyesi, Ana Bina, 1. Kat, Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 63 PK.34761 Ümraniye / İSTANBUL

Büro Personeli
Telefon : 0 216 443 56 00 Dahili: 1628-1679
E-Posta : ruhsat@umraniye.bel.tr
Web :

Hizmet Süresi : 5 Gün Bütün evraklar eksiksiz teslim edildikten sonra
İkinci Müracaat Yeri
Orhan ÇELİK / Ruhsat ve Denetim Müdürü
Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 63, 1.kat, PK.34761 Ümraniye / İstanbul
Telefon : (+90) 216 443 56 00-1626
E-Posta : orhan.celik@umraniye.bel.tr
Mesut ÖZDEMİR / Konuyla İlgili Başkan Yardımcısı
Telefon : (+90) 216 443 56 00 - 1053
E-Posta : mesut.ozdemir@umraniye.bel.tr
T.C. Ümraniye Belediye Başkanlığı -- Copyright 2014 ©beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari