PROJELER
ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
Gayri Sıhhi İşyeri Ruhsatı Müracaatı
İşyeri Ruhsatları
Gayri Sıhhi İşyeri Ruhsatı Müracaatı
Başvuruda İstenen Belgeler
 • Başvuru formu
 • Vergi levhası
 • Tapu fotokopisi
 • Kira kontratı (asıl veya noter tasdikli sureti)
 • Şahıs müracaatı ise 2 adet vesikalık resim, nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Şirket müracaatı ise Ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, mesul müdürlük belgesi
 • Adres bilgi formu
 • Emlak beyanı belgesi 
 • Devir sözleşmesi (mevcut işyerini devir alanlar için)
 • Taahhütname
 • Muvafakatname (gerek görülen işyerlerinden, noter tasdikli)
 • Ustalık Belgesi (Milli Eğitim Bakanlığı, Esnaf ve Saatkarlar Odası, Halk Eğitim Merkezleri)
 • Emisyon raporu (Gaz atık veren yerlerden)
 • Kapasite raporu ( İstanbul Ticaret Odası'ndan)
 • Kompresör-vinç vb. bakım sözleşmesi ( yetkili fimalar veya TMMOB Makine Müh.Od.)
 • ÇED raporu ( Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan)
 • İSKİ Deşarj Kalite Kontrol Raporu (İSKİ' den)
 • Tehlikeli atık yada kağıt toplama lisansı (Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan)
 • UKOME raporu (karayolları trafik güvenliği gerektiren işyerleri için)
 • LPG ve CNG dönüşüm tesislerinden dönüşümü yapan mühendisin yetki belgesi
 • Bitkisel atık yağ sözleşmesi (lisanslı firmalardan alınmak üzere kızartma yapılan her türlü işyerinden)
 • Gürültü ölçüm raporu (gerek görülen işyerlerinden)
 • Olumlu itfaiye görüşü (gerek görülen işyerlerinden)
 • Olumlu çevre görüşü (gerekli görülen işyerlerinden)
 • İmar Durum Belgesi (gerek görülen işyerlerinden)
 • İskan belgesi (12 Ekim 2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarda açılacak sınai faaliyetli işyerlerinden)
 • Özel yapı şekli gerektiren işyerlerinden yapı kullanma izin belgesi (otel, ekmek fırını vb.)
 • Çeşitli kurumlara bağlı olup belediyemizden ruhsat alması gereken işyerlerinin öncelikle bağlı bulundukları kurumdan izin belgesi almaları ve ardından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak üzere belediyemize müracatta bulunmaları gerekir.
 • İşyerlerinden faaliyet alanlarına göre çeşitli belgeler istenir.
 • Özel/tüzel işletmelerin iş takibini yapanlar vekalet evraklarını kurumumuza ibraz etmelidir.
 • Ruhsat harcı Gıda üretim izin belgesi
 • Emniyet Genel Müdürlüğü faaliyet izin belgesi (silah üretimi)
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı üretim izin belgesi (silah üretimi)
 • Emniyet Genel MüdürMüdürlüğü kuruluş izin belgesi
Ekli dosyayı görmek için tıklayınız
Birinci Müracaat Yeri
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Ümraniye Belediyesi, Ana Bina, 1. Kat, Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 63 PK.34761 Ümraniye / İSTANBUL

Büro Personeli
Telefon : 0 216 443 56 00 Dahili: 1628-1679
E-Posta : ruhsat@umraniye.bel.tr
Web :

Hizmet Süresi : 5 Gün Bütün evraklar eksiksiz teslim edildikten sonra
İkinci Müracaat Yeri
Orhan ÇELİK / Ruhsat ve Denetim Müdürü
Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 63 PK.34761 Ümraniye / İstanbul
Telefon : (+90) 216 443 56 00-1626
E-Posta : orhan.celik@umraniye.bel.tr
/ Konuyla İlgili Başkan Yardımcısı
Telefon :
E-Posta :
T.C. Ümraniye Belediye Başkanlığı -- Copyright 2014 ©beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari