PROJELER
ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
Yıkım Ruhsatı İşlemleri
İmar ve Şehircilik Hizmetleri
Yıkım Ruhsatı İşlemleri
Başvuruda İstenen Belgeler
 • Tapu Aslı
 • Aplikasyon (Röperli) Krokisi Aslı Ve Fot.
 • İmar Durum Belgesi Aslı (1 Seneyi Geçmemiş)
 • Hissedar Muvafakatı Aslı Ve Fot.
 • Mevcut Binaya Ait Resim
 • Mal sahibi ikametgahı
 • Yıkımda Bulunacak İnşaat Mühendisin Noter Onaylı Sorumluluk Beyanı (Müellif Sicil Durum Belgesi)
 • Binanın Boş Olduğuna Dair Muhtardan Yazı (Yerine gidilerek tespit edilmiştir ibaresi bulunan Pafta, Ada, Parselli) (Referans)
 • Müteahhit Taahhütname Aslı (Noter Tasdikli)                                           
 • Müteahhit İTO Faaliyet Belgesi (Sicil Kayıt Sureti)
 • Müteahhit Vergi Levhası (Şahıslarda Vergi Kimlik No.su Gelmeli)
 • Vekaletname Fotokopisi (Takipçi İsmi Olmalı)
 • Yıkım Öncesi Tehlikeli Atık Envanter (ASBEST) Analizi (Her Bina İçin 1 Adet)
Not : Not: Öngörülen süre "bütün evraklar eksiksiz teslim edildikten sonra müdürlüğümüzde geçen süre olup diğer müdürlükler ile herhangi bir kurum ya da kuruluşa yazılan yazı ve görüş esnasındaki süreler dahil edilmemiştir
Birinci Müracaat Yeri
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Ümraniye Belediyesi, Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 63 PK.34761 Ümraniye / İSTANBUL (2. Kat)

Ruhsat Şefliği Büro Personeli
Telefon : 0216 443 5600 Dahili:1117
E-Posta : imar@umraniye.bel.tr
Web :

Hizmet Süresi : 5 Gün Bütün evraklar eksiksiz teslim edildikten sonra
İkinci Müracaat Yeri
Bülent ÇETİNKAYA / İmar ve Şehircilik Müdürü
Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 63, 2.kat, PK.34761 Ümraniye / İstanbul
Telefon : (+90) 216 443 56 00 -1117
E-Posta : bulent.cetinkaya@umraniye.bel.tr
Orkan AĞIRBAŞ / Konuyla İlgili Başkan Yardımcısı
Telefon : (+90) 216 443 56 00
E-Posta : orkan.agirbas@umraniye.bel.tr
T.C. Ümraniye Belediye Başkanlığı -- Copyright 2014 ©beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari