İmar Hizmetleri
İhdas İşlemleri
Başvuruda İstenen Belgeler
  • Tapu 
  • Aplikasyon (Röperli) Krokisi 
  • İmar Durum Belgesi (evrak asılları ve fotokopileri)
  • İnşaat İstikamet Rölevesi
  • Encümen Teklif Belgesi
  • Tapu sahibi harici müracaatlarda vekâletname
  • Vekilin Kimlik Fotokopisi
  • Büro Tescil Belgesi  

 

Not : NOT: Belirtilen süre inceleme süresidir. İşlem İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne gönderilmekte olup Emlak İstimlâk Müdürlüğünde tamamlanmaktadır.
Birinci Müracaat Yeri
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Ümraniye Belediyesi, Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 63 PK.34761 Ümraniye / İSTANBUL (3. Kat)

Büro Personeli
Telefon : 0216 443 5600 Dahili: 1173
E-Posta : kentsel.tasarim@umraniye.bel.tr
Web :

Hizmet Süresi : 3 GÜN Bütün evraklar eksiksiz teslim edildikten sonra
İkinci Müracaat Yeri
Nihan BODUR / Plan ve Proje Müdürü
Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 63 PK.34761 Ümraniye / İstanbul
Telefon : (+90) 216 443 56 00 -1386
E-Posta : nihan.bodur@umraniye.bel.tr
/ Konuyla İlgili Başkan Yardımcısı
Telefon :
E-Posta :