PROJELER
ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
1/1000 Ölçekli Plan Tadilatı Teklifi
İmar Hizmetleri
1/1000 Ölçekli Plan Tadilatı Teklifi
Başvuruda İstenen Belgeler
  • Yürürlükte olan plan/hâlihazır haritalar üzerine hazırlanmış 9 takım teklif plan paftası ve teklif planın sayısal verisi (.ncz formatında)
  • Kanun ve  Yönetmelik' te öngörülen nitelik ve içerikte hazırlanan inceleme ve araştırmaları içeren plan açıklama raporu (9 takım)                  
  • Büro Tescil Belgesi
  • İlgili Kurum ve Kuruluş görüşleri
  • Tapu, çap ya da bu belgeler yerine geçecek belge (Noter tasdikli)
  • Parsel Maliklerinin İmza Sirküleri, eğer malikler başvurmuyor ise Noter tasdikli muvafakatname/vekâletnameleri

 

Not : NOT: İşlem incelendikten sonra dosya Belediye Meclis’e sunulmaktadır. Belirtilen süre ilk Meclis toplantısı tarihine göre değişebilir.
Birinci Müracaat Yeri
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Ümraniye Belediyesi, Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 63 PK.34761 Ümraniye / İSTANBUL (3. Kat)

Büro Personeli
Telefon : 0216 443 5600 Dahili: 1173
E-Posta : kentseltasarim@umraniye.bel.tr
Web :

Hizmet Süresi : 45 GÜN Bütün evraklar eksiksiz teslim edildikten sonra
İkinci Müracaat Yeri
Nihan BODUR / Plan ve Proje Müdürü
Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 63 PK.34761 Ümraniye / İstanbul
Telefon : (+90) 216 443 56 00 -1386
E-Posta : nihan.bodur@umraniye.bel.tr
/ Konuyla İlgili Başkan Yardımcısı
Telefon :
E-Posta :
T.C. Ümraniye Belediye Başkanlığı -- Copyright 2014 ©beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari