Dilekçe - Genel Müracaat
Dilekçe Müracaatı ve Sonuçlandırılması
Başvuruda İstenen Belgeler
  • Dilekçe formu ve varsa ilgili ekler-belgeler

 

Not : Kanunen(3071/4) dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı, soyadı ve imzaları ile, iş veya ikametgah adresinin bulunması zorunludur.
Birinci Müracaat Yeri
Yazı İşleri Müdürlüğü
Ümraniye Belediyesi, Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 63 PK.34761 Ümraniye / İSTANBUL (2. KAT)

Büro Personeli
Telefon : 0216 443 5600 Dahili:1114
E-Posta : yaziisleri@umraniye.bel.tr
Web :

Hizmet Süresi : 1 AY Bütün evraklar eksiksiz teslim edildikten sonra
İkinci Müracaat Yeri
Av. Gözde Gül BİLİR / Yazı İşleri Müdürü
Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 63, 2.kat, PK.34761 Ümraniye / İstanbul
Telefon : (+90) 216 443 56 00 -1114
E-Posta : gozdegul.ozturk@umraniye.bel.tr
Ayşe YANIK / Konuyla İlgili Başkan Yardımcısı
Telefon :
E-Posta : ayse.yanik@umraniye.bel.tr