PROJELER
ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
Taşeron İşçi Başvuru Sonuçları Taşeron İşçi Başvuru Sonuçları

İLÂN

     696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü maddeye istinaden, Belediye Başkanlığımızda 4734 sayılı kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yüklenici firmalarda çalışmakta olanlardan, Belediyemiz şirketinde işçi statüsünde çalıştırılmak üzere başvuru yapanların başvurularının değerlendirilmesi neticesinde:

     1- Mevzuatta öngörülen şartları taşıdıkları tespit edilerek başvuruları kabul edilen ve yine mevzuatta öngörülen şartları taşımadıkları için başvuruları reddedilenlere ilişkin iki ayrı liste ekte yayımlanmıştır.  

     2- İlan olunan sonuçlara itiraz etmek isteyenlerin itirazlarını, 26/02/2018 tarihi mesai bitimine kadar, Valilik İtiraz Komisyonuna intikal ettirilmek üzere, Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yazılı olarak yapmaları gerekmektedir.

     3- Sınava girmeye hak kazananların nihai listesi, Valilik bünyesinde teşkil edilen İtiraz Komisyonunun itirazları değerlendirmesi ve kararı sonrasında kesinleşecektir. 

     4- İlgili mevzuat gereği işbu ilan tebliğ yerine geçmekte olup, başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere ilânen tebliğ olunur. 

 


Ek 1: Başvurusu Kabul Edilenlere İlişkin Liste
Ek 2: Başvurusu Reddedilenlere İlişkin Liste
 

Tarih : 22 Şubat 2018
T.C. Ümraniye Belediye Başkanlığı -- Copyright 2014 ©beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari