PROJELER
ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
Sözlü Sınav Tarih-Saat Duyuruları Sözlü Sınav Tarih-Saat Duyuruları

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin yasal düzenlemeye istinaden Belediye Başkanlığımız bünyesinde bu kapsamda çalışmakta olup, sınava girmeye hak kazananlardan 19-20-21 Mart 2018 tarihlerinde sınava gireceklerin, sınav yeri, günü ve saatlerini gösterir katılımcı listeleri ekte ilan edilmiştir. İşbu ilan tebliğ hükmünde olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Mazeretleri nedeniyle belirlenen gün ve saatte sınava katılamayanlar, mazeretlerini gösterir belgeleri ibraz etmek sureti ile mazeretlerinin ortadan kalkmasını müteakip bilahare sınava alınacaklardır.

 

Ek: 19-21 Mart Sınav Katılım Listesi

 

Not: Sınavlar Belediyemiz Ana Hizmet Binasında 1. kat toplantı salonunda yapılacaktır.

Tarih : 16 Mart 2018
T.C. Ümraniye Belediye Başkanlığı -- Copyright 2014 ©beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari