PROJELER
ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
Sınav Sonuç İlanı Sınav Sonuç İlanı

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24’üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların Sınav Kurulunun Teşkili başlıklı 38’inci maddesine istinaden, 08.01.2018 tarih ve E.433 sayılı Başkanlık Makamı Oluru ve İstanbul Valiliğinin 08.01.2018 tarih E.1780 sayılı yazısı ile oluşturulan Sınav Kurulunca, 13-14-15-16-19-20-21 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen, sözlü sınavlara ilişkin sınav sonuç durumunu gösterir liste aşağıda sunulmuştur.

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 26 Mart 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar İstanbul Valiliği Sınav İtiraz Komisyonuna iletilmek üzere, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne yapılabilecektir.

İşçi statüsüne geçirilmeye hak kazanan kişilere ait kesin kabul listesi, Güvenlik Arşiv Araştırması sonuçlarının değerlendirilmesi neticesinde; ayrıca ilan edilecektir.

İlanen duyurulur. 23.03.2018

 

 

Ek : Sınav Sonuç Listesi

Tarih : 23 Mart 2018
T.C. Ümraniye Belediye Başkanlığı -- Copyright 2014 ©beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari