PROJELER
ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
Belediyemiz Şirketinde İşçi Statüsüne Geçirilme Hakkı Kazananlara Dair Duyuru Belediyemiz Şirketinde İşçi Statüsüne Geçirilme Hakkı Kazananlara Dair Duyuru

24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü madde kapsamında, Belediye Başkanlığımızda 4734 sayılı kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 04.12.2017 tarihi itibari ile çalıştırılmakta olanlardan, yapılan sınav ve değerlendirme süreci neticesinde; Ümraniye Belediyesi Personel Anonim Şirketinde işçi statüsüne geçirilme hakkı kazananlar ile güvenlik arşiv araştırması sonuçları henüz İdaremize intikal etmemiş olanlar ve intikal etmiş olup da henüz değerlendirme süreci tamamlanmamış bulunduğundan, Belediyemiz şirketinde şartlı olarak işçi statüsüne geçirilmelerine karar verilenlere dair listeler ekte yayınlanmış olup, ilgililere ilanen duyurulur.

 

Not: Listelerde isimleri bulunan kişilerin işçi statüsüne geçirilme işlemlerinin tamamlanabilmesi için Müdürlüklerinde mevcut olan örnek – 4 Sulh Sözleşmesini imzalayarak ibraz etmeleri yasal olarak zorunluluk arz etmektedir.

 

Ek-1 :Belediyemiz Şirketinde İşçi Statüsüne Geçiş Hakkı Kazananlara İlişkin Kesin Kabul Listesi

Ek-2 :Belediyemiz Şirketinde İşçi Statüsüne Şartlı Geçiş Hakkı Kazananlar

Tarih : 30 Mart 2018
T.C. Ümraniye Belediye Başkanlığı -- Copyright 2014 ©beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari