PROJELER
ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
6306 Sayılı Kanun Kapsamında Açık Arttırma Usulü ile Arsa Payı Satış İlandır 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Açık Arttırma Usulü ile Arsa Payı Satış İlandır
Ümraniye ilçesi, Aşağı Dudullu Mahallesi, 27 pafta, - ada, 6013 parsel sayılı 1595 m2 (Net 860 m2) taşınmazda 6306 sayılı Kanun'un Uygulama Yönetmeliğinin 15 ve 15/A maddeleri gereği 213 çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda...

ÜMRANIYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

6306 sayılı Kanun Kapsamında Açık Arttırma Usulü ile Arsa Payı Satış İlandır
 

İhale Tarihi 17/06/20 14:00
İlgili Birim Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
İlgili Adres Ümraniye Belediyesi Başkanlığı
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü - Riskli Yapılar Şefliği 1. Kat
(Atatürk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:63 Ümraniye/ISTANBUL)
İlgili Telefon 0 216 443 56 00 - 1512/1513
İlgili Mail kentseldonusum@umraniye. bel. tr
İhale Usülü 6306 sayılı Kanun Kapsamında Açık Arttırma Usulü ile Arsa Payı Satışı
   
Açıklama Ümraniye ilçesi, Aşağı Dudullu Mahallesi, 27 pafta, - ada, 6013 parsel sayılı 1595 m2 (Net 860 m2) taşınmazda 6306 sayılı Kanun'un Uygulama Yönetmeliğinin 15 ve 15/A maddeleri gereği 2/3 çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda; 1/6 hisse sahibi SAADET GAMSIZ'IN vefatı nedeniyle mirasçılık belgesinde bulunan varislerinin yapılan Inşaat Sözleşmesini kabul etmediği görülmüştür. 6306 sayılı Kanun'un Uygulama Yönetmeliğinin 15 ve 15/A maddeleri gereği vefat eden malik Saadet Gamsız'a ait arsa payının açık ihale usulü satış oturum 03/06/2020 Çarşamba günü saat:14. 00'de yapılmış olup,üçte iki çoğunluğu sağlayan hissedarlar tarafından pey sürülmediğinden açık arttırrrıa usulü ile satış işlemi yapılamamıştır.
 
21/06/2019 tarihli ve 30808 sayılı Resmi Gazetede "6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmış olup söz konusu Yönetmeliğin 15/A maddesinin 11. Fıkrası "Yapılan ilk satışla anlaşma sağlayan paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, anlaşma sağlayan paydaşlara veya anlaşma sağlayan paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satış yapılıncaya kadar satış işlemi tekrarlanır. " hükmü gereğince aşağıda bilgileri verilen payın bir sonraki satışının 17/06/2020 tarihinde saat 14:00'de yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda satış oturumuna üçte iki çoğunlukla alınan karara katılan paydaşlar ile birlikte katılmak isteyen üçüncü şahısların;
 
1. 21/06/2019 tarihli ve 30808 sayılı Resmi Gazetede "6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmış olup söz konusu Yönetmeliğin 15/A maddesinin 3. Fıkrası " Rayiç değer, maliklerce Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilmiş olan taşınmazın değeri de Gözetilerek Bedel Tespiti Komisyonunca belirlenir. " ve aynı yönetmeliğin 15/A maddesinin "... satışı yapılacak arsa payının üçüncü fıkra uyarınca belirlenen rayiç değerinin yüzde onu oranında nakit teminat vermeleri şarttır. " hükümleri gereğince rayiç bedelin yüzde onu oranında nakit teminatı Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerine yatırmaları ve makbuzu ihale saatine kadar Riskli Yapılar Şefliği'ne teslim etmeleri,
 
2. Uygulama Yönetmeliğinin 13. Fıkrasında geçen "... satışları önce üçte iki çoğunluk ile alınan kararı kabul edeceklerini ve üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi ve yapılacak uygulamanın gerektirdiği diğer belgeleri imzalayacaklarını yazılı olarak beyan etmeleri... " hükmüne istinaden uygulamanın gerektirdiği belgeleri imzalayacaklarını yazılı beyan eden dilekçeyi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Riskli Yapılar Şefliği'ne teslim etmeleri gerekmektedir.
   

 

MALIK ADI

ILÇESİ

MAHALLE

PAFTA

ADA

PARSEL

YUZÖLÇÜM

HISSE ORANI

NITELIĞI

BEDEL TESPIT DEĞERİ

TEMINAT

SAADET GAMSIZ

ÜMRANİYE

ASAĞI DUDULLU

27

-

6013

1595m2 (NET 860m2)

1/6

ÇAYIR

440. 000

44. 000

 


Detaylı Bilgi için Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Riskli Yapılar Şefliği ile iletişime geçebilirsiniz,

 

Tarih : 09 Haziran 2020
T.C. Ümraniye Belediye Başkanlığı -- Copyright 2014 ©beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari