Mustafa Kemal Mahallesi Tapu Listesi

Milli Emlak (Hazine)'dan devir alınıp, işgalçilerine tapu verme işlemleri başlamıştır. Aşağıda isimleri (156 kişi) belirtilen kişilerin istenilen evraklarla birlikte Belediyemizin Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

İstenilen Evraklar:

Tapu Tahsis Belgesi
Müracaat Formu
Tespit Formu
Değerlendirme Formu
Başvuru Dilekçe Formu
2.000 TL. lik Ziraat Bankası Makbuzu
Emlak Kredi Formu        (Toprak parası yatıranlar için)
Emlak Kredi Makbuzu    (Toprak parası yatıranlar için)
Su, Elektrik, verg, makbuzu (1985 veya 1986 tarihli)
Röperli Kroki
A5 aile formu (Muhtarlıktan 1 adet)
Kapaklı Dosya

 

266 SAYILI GENEL TEBLİĞE GÖRE
DEVRİ UYGUN
GÖRÜLEN TAŞINMAZ MALLAR

1-Hüseyin Uzun - Osman Uzun
2-Mahmut Dağdelen
3-Latif Karadağ
4-Gülbeyaz Celep
5-Ahmet Kılınç
6-Ali Gül Bulut
7-Hasan Kılıç
8-İmam Halis
9-Ali Alagöz
10-Sakine Ay
11-İsmail Demir
12-Hıdır Öztürk
13-Salim Öztürk
14-Ahmet Yıldız
15-Dursun Ali Polat
16-Kemal Öztek
17-Hasan Karakaş
18-Rahime Tepeli
19-Zülfiye Korkmaz
20-İsmail Yiğit – Binali Polat
21-Üşük Akar
22-Hallo Kılıç
23-Mahmut Kılıç
24-Cemal Aktaş
25-Nuri Karakaş – Muharrem Karakaş
26-Cemal Karabıyık
27-Ahmet Özmet
28-Mahmut Özdemir
29-Hasan Akgöz
30-Fecire Poyraz
31-Halit Akgöz
32-Hüseyin Ceylan
33-Alaattin Şahsuvaroğlu
34-Ali Nakip
35-Ali Polat
36-Hüseyin Şahin
37-Osman Altınok
38-Bektaş Şen
39-Hüseyin Kocabey
40-Sefer Fidan
41-Metin Turan
42-Esat Aykaçsın
43-Yılmaz Babacan
44-Mustafa İğde
45-İsmet Aydoğan
46-Hasan Yıldız
47-Hatun Aydın
48-Sallı Bakır
49-Rasim Turan
50-Ali Çakırer
51-Mehmet Karamuk
52-Muharrem Çelik
53- Nazmi Kelem
54-Nesime Halis
55-İsmet Şimşek
56-Ali Asker Özbey
57-Hüseyin Ceylan
58-Zekariya Demirhan
59-İzzet Arslan
60-Hüseyin Karabıyık
61-İlyas Bal
62-İbrahim Çelik
63-İsmet Er
64-Mustafa Yiğit
65-Arslan Bayboğa
66-Gazi Kayaalp
67-Turgay Çintosun
68-Nevruz Yalçın
69-Cafer Özer
70-Ahmet Laçin
71-Seyfullah Karabul
72-Hüseyin Aksöz
73-Mehmet Sural - E. Kemal Mencütekin
74-Fatma Tunç
75-Sarıgül Korkmaz
76-İsmet Bakar
77- Mehmet Düzgün
78-Hakkı Gökçe
79-Hayri Durmuş
80-Sadık Budalan
81-Hüsamettin Erçıktı – İsa Durmaz
82-Rıza Ergin
83-Ali Hırlı
84-Cemal Karadağ
85-Kadir Önder
86-Nuri Duran
87-Ali Şükran Akgül
88-Mirali Zorlu
89-Hatice Savaşlı
90-Ali Özdemir
91-Sürmeli Bozkuş
92-Rafiye Coşkun
93-Mehmet Halis
94-Sait Şahin
95-Ahmet Karademir
96-Aziz Çakmak
97-Hamdi Türe – Mehmet ve Şahhaydar Ünsal
98-Abdurrahman Gündüz ve Ahmet Yöyen
99-Naim Sergiser ve Yadigar Aykutalp
100-Yüksel Şahin
111-Veli Durmaz
112-İsmail Tirpan
113-Muharrem Çoban
114-Sedef Güzel
115-Hanifi Aksoy
116-Niyazi Tek – Kazım Boyaz
117-
Rabia Zara – İmamabdulkadir Sapancılar
118-
Ramazan Kibar
119-
Zelia Yurt
120-
Ali Aydın
121-
Zülfinaz Çetinkaya
122-
Rıza Akkuş
123-
Osman Kartal
124-
Ziya Karaman
125-
Sadık Uğurlu
126-
İsmet Kaya
127-
Hüseyin Tabak
128-
Mehmet Özyürek
129-
Ramazan Akdağ
130-
Abbas Yavuz
131-
Bertal Önemli
132-
Ali Cemal Gülçiçek
133-
Kenan Karakuş – Sabri Karakuş
134-
Ali Turan
135-
Nuri Geçgil
136-
Ali Yılmaz
137-
Mehmet Özdemir
138-
Hanım Zurnacı
139-
Cuma Tuna
140-
Ulvi Evcıman
141-
Yusuf Karasu
142-
Hasan Hüseyin Gül
143-
Hüseyin Karabulut
144-
Halil Duman
145-
Mehmet Yaldız
146-
Ahmet Şen
147-
Yılmaz Yüksel
148-
Cebrail Sarıtaş
149-
Mehmet Gündoğdu
150-
Tacim Hanbay
151-
Vezir Çiftçi
152-
Abdullah Yetkinköle
153-
Müslüm Sümbül
154-
Yusuf Tekbaş
155-
Nuri Şimşek
156-Gazi Kayabaşı