AnasayfaSite HaritasıİletişimEnglishArama

Hızlı & Güvenli Belediye

İnternet Belediyeciliği hizmetimizi kullanarak:

işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Belediye Telefonunuzda

Telefon Belediyeciliği hizmetimiz sayesinde:

Bulunduğunuz Yer:   Anasayfa » Projeler » Park ve Çevre » Çevre Koruma ve Kontrol
Park ve Çevre

Paylaş

Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz

Geri Dönüşüm Çalışmaları

AMBALAJ ATIKLARI

İlçemizde ambalaj atıkları;24.08.2011 tarih 28035 sayılı ambalaj atıkları kontrolü yönetmeliği doğrultusunda çevreye zararın azaltılması ve bu değerli atıkların ekonomiye kazandırılması amacı Ümraniye Belediyesi ve Lisanslı Firma arasında yapılan protokol ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan “Ümraniye İlçesi’nde Ambalaj Atıklarının Yönetimi ve Uygulama Planı “ doğrultusunda lisanslı firma tarafından toplanmaktadır.

Günlük hayatta kullanılan ürünlerin boş ambalajlarının oluşturduğu kağıt/karton, plastik, metal, cam ve kompozit gibi değerli malzemelerden üretilen atıklara ambalaj atığı denilmektedir.

Kağıt/Karton Atıklar:
Kağıt karton kutular, koliler, kullanılmış gazete, dergi ve kitap ve kağıtlar vb.

Plastik Atıklar:
İçecek şişeleri, şampuan kutuları, temizlik maddelerinin kutuları, sıvı yağ, yoğurt, margarin kapları, plastik bidon ve kaplar vb.

Metal Atıklar:
Metal içecek kutuları, konserve ve teneke kutular vb.

Cam Atıklar:
İçecek şişeleri, kavanozlar vb.

Kompozit Atıklar:
İçecek kartonları ( süt, meyve suları vb.)

Evsel atıkların yaklaşık olarak %30’unu oluşturan bu atıklar, evsel atıklardan ayrı toplanarak geri kazanılmalıdır.
Geri Kazanım:

Ambalaj atıkları; fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemlerle bazı işlemlerden geçirilmek suretiyle geri dönüştürülmekte ve geri kazanılmaktadır.

Neden Geri Kazanım?
- Doğal kaynaklarımız korunur,
- Enerji tasarrufu sağlanır,
- Depolanan atık miktarını azalttığından depo alanlarının kullanım ömrü uzar,
- Geleceğe ve ekonomiye yatırım sağlar.

Ambalaj atıkları geri kazanıldığında;
Geri kazanılan her 1 ton atık kağıt/karton ile, 17 ağacın kesilmesi engellenir.
1 ton cam geri kazanıldığında 100 litre petrol tasarrufu sağlanır.
Geri kazanılan metal ve plastik malzemeler kullanılarak yapılan üretimlerde % 95 enerji tasarrufu sağlanır.
Unutulmamalıdır ki doğal kaynaklar sınırlıdır ve yaşamın sürdürülebilmesi için bu kaynakların verimli bir şekilde kullanılması gerekmektedir.
Geri dönüşüme kazandırılacak her bir atık daha temiz ve yaşanılabilir bir dünya için katkı sağlayacaktır.
Ambalaj atıkları, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince;

MADDE 23 –
(1) Kullanılan malzemeye ve oluştuğu kaynağa bakılmaksızın, tüketim sonucu oluşan ambalaj atıkları, çevre kirliliğinin azaltılması, düzenli depolama tesislerinden azami seviyede istifade edilmesi ve ekonomiye katkı sağlanması amacıyla diğer atıklardan ayrı olarak oluştukları yerlerde biriktirilmek zorundadır.

(2) Apartman, site yönetimleri, okullar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler, oteller, lokantalar, büfeler, şehirlerarası otobüs terminalleri, demiryolu istasyonları, limanlar, sağlık kuruluşları, spor kompleksleri, marketler, satış noktaları, iş ve alışveriş merkezleri, stadyumlar gibi ambalaj atığının oluştuğu benzeri yerler, ambalaj atıklarını, oluştuğu noktada belediyenin toplama sistemine bedelsiz vermekle yükümlüdür.

 

Yönetmeliğin tamamını görmek için; http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php
Ümraniye Belediyesi ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesi için çalışmalara başlamıştır. Evsel atıklardan ayrı biriktirilecek olan ambalaj atıkları evlerden, okullardan, iş yerleri, marketler vb. yerlerden toplanmaktadır.
Toplanan ambalaj atıkları ilçemiz sınırları içerisindeki ayırma tesisinde türlerine göre (kağıt, karton, plastik, metal, cam) ayrılarak geri dönüşüm tesislerine gönderilmektedir.

Ambalaj atıklarının evsel atıklardan ayrı biriktirilmesi ve toplanması konusunda müdürlüğümüz çalışmalara hızla devam etmektedir. Bölgemizde çeşitli yerlere ambalaj konteynırları ve cam kumbaraları yerleştirilmiştir.

 

Bilgi için: 0216 443 56 00

AMBALAJ ATIKLARIMIZI AYIRALIM ÜLKEMİZE KAZANDIRALIM

 


TİBBİ ATIKLAR

Tıbbi atıklar; sağlık kuruluşlarından kaynaklanan patolojik ve patolojik olmayan, enfekte, kimyasal, farmasotik atıklar ile kesici-delici malzemeler ve sıkıştırılmış kaplardır. Tıbbi atıklar; havada, suda ve toprakta kalıcı özellik gösteren ve ekolojik dengeyi bozan atıklar olduğundan tehlikeli ve zararlı atık sınıfına girmekte ve bu tür atıkların üretim, taşıma, depolama ve bertarafına ilişkin özel önlemler alınması gerekmektedir.

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince;
Madde 5-
a) Tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi yasaktır.
d) Tıbbi atıkların kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, biriktirilmesi, taşınması ve bertarafı esastır.
Yönetmeliğin tamamını görmek için; (http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php )
Ümraniye Belediyesi, ilçesinde oluşan tıbbi atıkları diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplamak, taşımak ve bertaraf ettirmektedir.

Bu amaçla her yıl tıbbi atık üreticileri ile tıbbi atık sözleşmeleri yapılmaktadır. Bölgemizdeki sağlık kurumlarının tıbbi atık sözleşmesi yapmaları ve tıbbi atıklarını düzenli ve diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplayarak belediyemizin toplama sistemine teslim etmeleri konusunda denetimler gerçekleştirilerek tebligatlar yapılmış ve bu atıkların evsel atıklarla birlikte atılması durumunda çevreye vereceği zararlar konusunda bilgilendirme yapılmıştır.

Tıbbi Atık Sözleşmesi İçin Gerekli Evraklar:
1. Vergi Levhası Fotokopisi
2. Sorumlu Kişinin Diploma Fotokopisi
(Şirket ise; Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Sirküleri Fotokopisi )
3. 2 adet fotoğraf
4. İş Yeri Kaşesi-Sorumlu Kişi (İmza için)
5. Sözleşme Yılına Ait Tıbbi Atık Bertaraf Ücreti Ödendi Tahsilat Makbuzu Belgesi

Bilgi için: 0216 443 56 00

BİTKİSEL ATIK YAĞLAR:

İlçemizde bitkisel atık yağlar 19.04.2005 tarih 25791 sayılı Bitkisel Atık Yağların Kontrolü yönetmeliği doğrultusunda cevre ve insan sağlığına zarar vermemesi ve yakıt ve elektrik olarak ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır.

İlçemizdeki cafe, lokanta, yemek fabrikaları gibi yerler bitkisel atık yağları kanalizasyona veya toprağa dökülmemesi konusunda denetlenmiş, atık yağ sözleşmesi olmayanların sözleşme yapmaları, bu atıklarını lisanslı olmayan firmalara satanların ise atıklarını lisanslı firmalara teslim etmeleri konusunda uyarılmıştır.

Ruhsat Denetim Müdürlüğü ile ortak çalışma yürütülerek ruhsat alım aşamasında olan bu tarz yerlerden bitkisel atık yağ sözleşmesi istenmektedir.

Okullarımızda bitkisel atık yağlarla ilgili bilinci arttırmak için her yıl yarışmalar düzenlenmekte ve ödüller dağıtılmaktadır.

Bitkisel atık yağlar yüksek sıcaklıkta kolaylıkla okside olmakta kullanım ömürlerini tamamladıktan sonra ekotoksik özellik göstermektedir. Yüksek sıcaklıkta okside olan ve tekrar kullanılması Bitkisel atık yağların; doğrudan veya dolaylı bir biçimde yüzey suları ile yeraltı sularına, denizlere, kanalizasyona, drenaj sistemleri ile toprağa verilmesi yasaktır.

Bitkisel Atık Yağların Zararları;
— 1 lt atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletebilmektedir.
 —Kullanılmış bitkisel atık yağlar evsel atık su kirliliğinin % 25 ‘ini oluşturmaktadır.
 —Denize akarsuya ve göllere ulaşan bitkisel atık yağlar çevreyi kirlettiği gibi diğer canlı türlerine zarar vermektedir.
 —Bitkisel atık yağlar su yüzeyini kaplayarak havadan suya oksijen transferini önlemektedir.
 —Atık yağlar zamanla suda bozunarak sudaki oksijeni tüketmektedir.
 —Atık yağlar atık su toplama sistemlerinin ( kanalizasyon, kolektör v.b. ) daralmasına ve tıkanmasına neden olmaktadır.
 —Atık bitkisel yağlar arıtma sistemlerinde arıtma güçlüklerine ve çok önemli maliyet artışlarına sebebiyet vermektedir.
 —Daralma, tıkanma nedeniyle tamir ve değiştirmenin verdiği milyonlarca dolar zararın yanında sızmalarla yeraltı sularına karışmasına sebebiyet vermektedir.


Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre;
Madde 5 –
e) Atık yağların kaynakta ayrı depolanması esastır.
ı) Atık yağlar, toplama lisanslı geri kazanım tesisleri ile geçici depolama izni almış toplayıcılar tarafından toplanır. Bunun dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından atık yağlar toplanamaz, alınıp satılamaz.
k) Kullanılmış kızartmalık yağ üreten lokanta, yemek fabrikaları, otel, motel, yemekhaneler, turistik tesisler ve tatil köyleri ile diğer benzeri tesisler, bu yağların toplanması için lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya toplayıcılarla yıllık sözleşme yapmakla yükümlüdürler. Bu yağların ücretsiz olarak geri kazanımcıya veya toplayıcılara teslim edilmesi esastır.
Yönetmeliğin tamamını görmek için; (http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php )
Müdürlük olarak, bitkisel atık yağların kontrolsüz bir şekilde çevreye bırakılmasını engelleyebilme adına lisanslı toplayıcılar tarafından bitkisel atık yağlar toplattırılmaktadır. Bu çalışmaya destek olduğunuzda;
1-) Çevre kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunacaksınız,
2-) Sürdürülebilir bir kalkınma için yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarının yerli biodizel üretiminde kullanılması ile ülke ekonomisine katkıda bulunacaksınız,
3-) Alt yapı tesislerinin işletim maliyetlerinin düşmesine ve ekonomik kullanım ömürlerinin artmasına katkıda bulunacaksınız.
4-) Bitkisel atık yağların gıda zincirinden uygun zamanda çekmekle kendi sağlığınızı koruyacaksınız.
5-) Kızartmalık bitkisel atık yağların hanelerden toplanması; Çevre ve Orman Bakanlığı’nca lisans verilmiş firmalarca yapılacağından kötü amaçlı insanlar tarafından tekrar gıda zincirinde kullanılmasını engellemiş olacaksınız.

Bilgi için: 0216 443 56 00

Bitkisel Atık Yağlarınızı Lütfen Lavabolara dökmeyiniz! 444 28 45 numaralı “Alo Atık Hattı” arandığında biriktirilen 5lt ve üzeri bitkisel atık yağlarınız evlerinizden alınmaktadır.


MADENİ ATIK YAĞLAR

İlçemizde 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı atık yağların kontrolü yönetmeliği doğrultusunda bu yağların ekonomiye kazandırılması amacı ile 2011 yılında tek lisanslı firma olan PETDER ile protokol imzalanmıştır.

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan sanayi sitelerinde çalışmalar yapılarak madeni atık yağ toplama konusunda ilçemiz ilk sıralara yerlemiştir.

ATIK PİLLER

Kullanım ömrünü tamamlamış ve/veya uğramış olduğu fiziksel hasar sonucu kullanılamayacak duruma gelmiş olan pillere, atık pil denilmektedir. 

Kullanım ömrünü tamamlamış olan piller 31.08.2004 tarih 25569 sayılı Atık pil ve Akümülatörlerin kontrolü yönetmeliği doğrultusunda evsel atıklardan ayrı olarak biriktirilmeli ve toplanmalıdır. Bu konuda Müdürlüğümüz Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş tek kuruluş olan TAP Derneği ile yapmış olduğu protokol doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Resmi kurum/kuruluş, iş yerleri, bilgi evleri ve okullara dağıtılan atık pil toplama kutu ve bidonları ile atık piller evsel atıklardan ayrı biriktirilmekte ve toplanmaktadır.

Okullarımızda atık pillerle ilgili bilinci arttırmak için her yıl yarışmalar düzenlenmekte ve ödüller dağıtılmaktadır.

 

ATIK PİLLER ÇÖPE ATILDIĞI ZAMAN, pilin dışındaki kap zamanla delinerek içindeki metaller ve kimyasal maddeler toprağa veya suya karışabilir.

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği gereğince;
Madde 5-
e) Zararlı madde içeren atık piller Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre bertaraf edilir.
f) Atık pil ve akümülatörlerin evsel ve diğer atıklarla birlikte depolanması, alıcı ortama verilmesi ve yakılması yasaktır.
g) Atık pil ve akümülatörlerin geri kazanılması esastır.
h) Atık pil ve akümülatörlerin yönetimlerinin her safhasında sorumlu kişiler, çevre ve insan sağlığına zarar vermemek için gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Yönetmeliğin tamamını görmek için; http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php

Bertaraf edilmeyen atık piller, çöpe atıldığı zaman hava, su ve toprak kaynaklarını kirletmektedir ve bu kirliliğin giderilmesinin maliyeti çok yüksektir.

Türlerine göre ayrıldıktan sonra, şarj edilemeyen atık piller; düzenli katı atık depolama alanlarında sızdırmazlığı sağlanmış, özel betonarme depolar içerisinde mevcut APAK yönetmeliği çerçevesinde bertaraf edilmektedir.

Müdürlük olarak atık pillerin çevreye zararlarını engelleme adına özellikle okul ve iş yerlerine dağıtılan atık pil toplama bidonları ile atık piller toplanmakta ve bertaraf ettirilmektedir.

Ümraniye’de ilköğretim okullarında çocukların bilinçlenmesi amacıyla başlatılan atık pil toplama kampanyamız devam etmektedir. Ayrıca talep edilen yerlere ekiplerimiz tarafından atık pil bidonları teslim edilmektedir.

Bilgi için: 0216 443 56 00

ÜMRANİYELİLER ATIKLARINI AYIRIYOR, GELECEĞİNİ KAZANIYOR…


ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ATIKLARIN TOPLANMASI

İlçemizde oluşan elektrik elektronik atıklar tarafımıza başvurulduğu takdirde lisanslı firmalar yönlendirilerek bertarafı sağlamaktadır.

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLER

İlçemizde 25.11.2006 tarih 26357 sayılı Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda atık lastiklerin çevreye zarar vermemesi ve yakıt, kaplama malzemesi olarak ekonomiye kazandırılması amacı ile 2011 tarihinde lisanslı kuruluş ile protokol imzalanmıştır. Bu atıklar bölgemizde ekipler tarafından toplanarak lisanslı bertaraf tesislerine gönderilmektedirYönetmeliğin tamamını görmek için; http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php

GELECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ, ATIKLARIMIZI AYIRIYORUZ…


Ümraniye Belediyesi T.C. Ümraniye Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü
(+90) 216 443 56 00 | 2002-2014 © Ümraniye Belediyesi